Bert Fintelman

Bert Fintelman

Foto van Bert Fintelman

Contact informatie

Logo van College
Orgaan: College Periode: van: tot: Functie: Wethouder
Logo van College Intern
Orgaan: College Intern Periode: van: tot: Functie: College lid

Bert Fintelman is verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles:

 • Participatie, Haltewerk/WNK
 • Middenweg-Zuid
 • Statushouders, armoedebestrijding, coördinatie sociaal domein
 • Financiën
 • (Maatschappelijk) Vastgoed,
 • Communicatiebeleid
 • ICT & Dienstverlening

Vertegenwoordiger gemeente Heerhugowaard in:

 • Algemeen bestuur Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
 • Lid bestuur Haltewerk.
 • Algemeen bestuur Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland. Dagelijks bestuur portefeuille financiën.
 • Algemeen bestuur Cocensus
 • (vervanger) Dagelijks bestuur Recreatieschap Geestmerambacht
 • (vervanger) Algemeen bestuur werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard