Bert Fintelman

Bert Fintelman

Foto van Bert Fintelman

Contact informatie

Logo van College
Orgaan: College Periode: van: tot: Functie: Wethouder
Logo van College Intern
Orgaan: College Intern Periode: van: tot: Functie: College lid

Bert Fintelman is verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles:

 • Participatie
 • Statushouders, inburgering
 • Armoedebestrijding
 • Coördinatie portefeuilles sociaal domein
 • Financiën
 • (Maatschappelijk) Vastgoed
 • ICT & dienstverlening
 • Burgerzaken (m.u.v. burgemeestersbevoegdheden)
 • Juridische zaken (m.u.v. burgemeestersbevoegdheden)
 • Communicatiebeleid
 • Projectwethouder Middenweg Zuid

Vertegenwoordiger gemeente Heerhugowaard:

 • Lid algemeen bestuur Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
 • Lid bestuur Haltewerk.
 • Lid algemeen bestuur Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland. Dagelijks bestuur
 • Lid algemeen bestuur Cocensus
 • Lid bestuur werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard
 • (Vervanger) dagelijks bestuur Recreatieschap Geestmerambacht
 • Aandeelhouder Sport NV
 • Aandeelhouder Alliander NV