Auditcommissie

Auditcommissie

Contact informatie


De auditcommissievoert namens de gemeenteraad het periodieke overleg met de accountant en brengt advies uit aan de gemeenteraad over het controleprotocol en de jaarrekening van de gemeente.

Daarnaast adviseert de auditcommissie over de kwaliteit van de financiële stukken. Ook voert de auditcommissie de jaarlijkse controle uit over de verantwoording van de fractievergoedingen.

 

Leden