Annette Valent-Groot

Annette Valent-Groot

Foto van Annette Valent-Groot
Logo van College Intern
Orgaan: College Intern Periode: van: 24 mei 2019 tot: Functie: College lid
Logo van College
Orgaan: College Periode: van: 29 mei 2019 tot: Functie: Wethouder

Annette Valent-Groot is verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles:

  • Openbare ruimte incl. HVC en Volkstuinen
  • RO, Erfgoed, Omgevingswet, Heerhugowaardzuid, Draai
  • Sportbeleid en recreatie
  • Wmo, welzijn, beschermd wonen en ouderen
  • Centrumwaard (gebiedsontwikkeling)
  • Evenementenbeleid, incl vergunningen