Annette Groot

Sprekers fragmenten:

Commissie Stad en Ruimte 04 februari 2020 20:00 uur

Commissie Mens en Samenleving 12 november 2019 20:00 uur

Gemeenteraad 28 mei 2019 20:00 uur

Gemeenteraad 29 mei 2018 20:00 uur

Commissie Mens en Samenleving 10 april 2018 20:00 uur

Gemeenteraad 17 oktober 2017 20:00 uur

Raadscommissie Middelen - Stadsbeheer 04 september 2017 20:00 uur