Annette Groot

Annette Groot

Foto van Annette Groot

Contact informatie

Logo van College
Orgaan: College Periode: van: 29 mei 2019 tot: Functie: Wethouder
Logo van College Intern
Orgaan: College Intern Periode: van: 24 mei 2019 tot: Functie: College lid

Annette Groot is verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles:

 • Openbare ruimte incl. HVC en Volkstuinen
 • RO, Erfgoed, Omgevingswet, Heerhugowaardzuid, Draai
 • Sportbeleid en recreatie
 • Wmo, welzijn, beschermd wonen en ouderen
 • Centrumwaard (gebiedsontwikkeling)
 • Evenementenbeleid, incl vergunningen

Vertegenwoordiger gemeente Heerhugowaard in:

 • Algemeen bestuur Omgevingsdienst NHN
 • Algemeen bestuur GGD Hollands Noorden
 • Algemeen bestuur Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o.
 • Dagelijks bestuur Recreatieschap Geestmerambacht
 • (vervanger) Algemeen bestuur Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
 • (vervanger) Algemeen bestuur Haltewerk
 • (vervanger) Algemeen bestuur Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland
 • (vervanger) Algemeen bestuur Cocensus