Annette Groot

Annette Groot

Foto van Annette Groot

Contact informatie

Logo van College
Orgaan: College Periode: van: 29 mei 2019 tot: Functie: Wethouder
Logo van College Intern
Orgaan: College Intern Periode: van: 24 mei 2019 tot: Functie: College lid

Annette Groot is verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles:

 • Openbare ruimte incl. HVC en volkstuinen, afvalinzameling, beheer
 • Ruimtelijke Ordening, vergunningen
 • Erfgoed
 • Omgevingswet
 • Sportbeleid
 • Recreatie
 • Wmo, welzijn, beschermd wonen en ouderen
 • Evenementenbeleid, incl. vergunningen
 • Dierenwelzijn
 • Diversiteit
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Projectwethouder Centrumwaard (visiedocument), Stadshart zone Middenweg, Heerhugowaard Zuid, De Draai, De Bever, Hugo Oord (RO-aspecten)

Vertegenwoordiging gemeente Heerhugowaard:

 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst NHN
 • Lid algemeen bestuur GGD Hollands Noorden
 • Lid algemeen bestuur Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o.
 • Lid dagelijks bestuur Recreatieschap Geestmerambacht
 • (vervanger) Algemeen bestuur Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA)
 • (vervanger) Bestuur Haltewerk
 • (vervanger) Algemeen bestuur Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland
 • (vervanger) Algemeen bestuur Cocensus