Wie is wie

Gemeenteraad

Orgaan informatie

Logo van Gemeenteraad
Aantal zetels op 31-12-2018
32

Leden

Foto van Falco Hoekstra Falco Hoekstra (Tweede plv. voorzitter / Raadslid) vanaf 05-06-2018
Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Plv. voorzitter / Raadslid)
Foto van Bert Blase Bert Blase (Raadsvoorzitter)
Foto van Monique Bankras-van der Klein Monique Bankras-van der Klein (2e plv. Raadsvoorzitter) tot 05-06-2018
Foto van mr. Liesbeth Schreiner mr. Liesbeth Schreiner (Raadsgriffier)
Foto van Anita Arissen Anita Arissen (Raadslid) vanaf 29-03-2018
Foto van Daniëlle Barhorst Daniëlle Barhorst (Raadslid) vanaf 29-03-2018
Foto van Jos Beers Jos Beers (Raadslid) tot 27-03-2018
Foto van Wesley Boer Wesley Boer (Raadslid) vanaf 29-03-2018
Foto van Frank de Bont Frank de Bont (Raadslid) vanaf 08-05-2018
Foto van Thierry Degreef Thierry Degreef (Raadslid) tot 27-03-2018
Foto van Roxy van Dijk Roxy van Dijk (Raadslid) vanaf 29-03-2018
Foto van Gijs Dirkmaat Gijs Dirkmaat (Raadslid) vanaf 29-03-2018
Foto van John Does John Does (Raadslid) tot 09-05-2018
Foto van Ane Duijff Ane Duijff (Raadslid) tot 27-03-2018
Foto van Michael Feelders Michael Feelders (Raadslid)
Foto van David Gosselaar David Gosselaar (Raadslid) tot 27-03-2018
Foto van David Gosselaar David Gosselaar (Raadslid)
Foto van Anja Grim Anja Grim (Raadslid) vanaf 29-03-2018
Foto van Alex Harren Alex Harren (Raadslid)
Foto van Cor Hoekstra Cor Hoekstra (Raadslid) tot 27-03-2018
Foto van Falco Hoekstra Falco Hoekstra (Raadslid) tot 05-06-2018
Foto van Jasper John Jasper John (Raadslid) vanaf 08-05-2018
Foto van Marjan Jongejan Marjan Jongejan (Raadslid) tot 27-03-2018
Foto van Ad Jongenelen Ad Jongenelen (Raadslid) tot 27-03-2018
Foto van Metin Kadioglu Metin Kadioglu (Raadslid) tot 27-03-2018
Foto van Nuri Kevek Nuri Kevek (Raadslid)
Foto van Gea Klercq Gea Klercq (Raadslid)
Foto van Jaap Koppelaar Jaap Koppelaar (Raadslid) tot 27-03-2018
Foto van Marcel Koster Marcel Koster (Raadslid) tot 27-03-2018
Foto van Christiaan Kwint Christiaan Kwint (Raadslid) vanaf 27-03-2018
Foto van Eltjo van der Laan Eltjo van der Laan (Raadslid) tot 27-03-2018
Foto van Femke Lammerts Femke Lammerts (Raadslid) vanaf 08-05-2018
Foto van Hudson Louis Hudson Louis (Raadslid) vanaf 29-03-2018
Foto van Willem-Jan Mandersloot Willem-Jan Mandersloot (Raadslid) vanaf 27-03-2018
Foto van Freek Marchal Freek Marchal (Raadslid) tot 27-03-2018
Foto van Milo Poland Milo Poland (Raadslid) vanaf 29-03-2018
Foto van Joke van Ruitenbeek Joke van Ruitenbeek (Raadslid)
Foto van René Schoemaker René Schoemaker (Raadslid)
Foto van Monique Stam -  de Nijs Monique Stam - de Nijs (Raadslid) vanaf 29-03-2018tot 08-05-2018
Foto van Jan van der Starre Jan van der Starre (Raadslid) tot 09-05-2018
Foto van Nico Troost Nico Troost (Raadslid) vanaf 08-05-2018
Foto van Sytze van der Molen Sytze van der Molen (Raadslid) tot 27-03-2018
Foto van Hilke Verhagen Hilke Verhagen (Raadslid)
Foto van Sebastian Visser Sebastian Visser (Raadslid)
Foto van René Vrieswijk René Vrieswijk (Raadslid) tot 27-03-2018
Foto van Véronique Wanst Véronique Wanst (Raadslid)
 

College

Orgaan informatie

Logo van College

Leden

Foto van Bert Blase Bert Blase (Burgemeester)
Foto van John Does John Does (Wethouder) vanaf 09-05-2018
Foto van Bert Fintelman Bert Fintelman (Wethouder)
Foto van Jan van der Starre Jan van der Starre (Wethouder) vanaf 09-05-2018
Foto van Alexander Meijer Alexander Meijer (Gemeentesecretaris a.i.)
 

Griffie

Orgaan informatie

Logo van Griffie

Leden

Foto van mr. Liesbeth Schreiner mr. Liesbeth Schreiner (Raadsgriffier)
Foto van Hans Wijnveen Hans Wijnveen (Raadsadviseur/ loco-griffier)
Foto van Jules Vullings Jules Vullings (Tweede plaatsvervangend griffier) vanaf 14-03-2018tot 15-06-2018
Foto van drs. Karin Hannink drs. Karin Hannink (Strategisch adviseur)
Foto van Shirley Wolkorte-Flijders Shirley Wolkorte-Flijders (Commissiegriffier)
Foto van Marja Bakker-Nobel Marja Bakker-Nobel (Griffiemedewerker)
Foto van Anne Koopman Anne Koopman (Griffiemedewerker) tot 09-02-2018
Foto van Carola Smit Carola Smit (Griffiemedewerker) tot 20-12-2018
 

HOP

Fractie informatie

Logo van HOP
Aantal zetels op 31-12-2018
9

Leden

Foto van Monique Bankras-van der Klein Monique Bankras-van der Klein (Fractievoorzitter) vanaf 01-05-2018
Foto van John Does John Does (Fractievoorzitter) tot 01-04-2018
Foto van René Schoemaker René Schoemaker (Fractievoorzitter)
Foto van Anita Arissen Anita Arissen (Raadslid) vanaf 29-03-2018
Foto van Frank de Bont Frank de Bont (Raadslid) vanaf 08-05-2018
Foto van Francis de Nijs-van Marle Francis de Nijs-van Marle (Raadslid) vanaf 29-03-2018
Foto van René Schoemaker René Schoemaker (Raadslid)
Foto van Sytze van der Molen Sytze van der Molen (Raadslid) tot 27-03-2018
Foto van Hilke Verhagen Hilke Verhagen (Raadslid)
Foto van Kees Tesselaar Kees Tesselaar (Commissielid) vanaf 08-05-2018
 

CDA

Fractie informatie

Logo van CDA
Aantal zetels op 31-12-2018
4

Leden

Foto van Gea Klercq Gea Klercq (Fractievoorzitter) vanaf 29-03-2018
Foto van Mirjam Rijswijk-Swaalf Mirjam Rijswijk-Swaalf (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Frits Zuurbier Frits Zuurbier (plv commissielid) tot 21-03-2018
Foto van Jasper John Jasper John (Raadslid) vanaf 08-05-2018
Foto van Nuri Kevek Nuri Kevek (Raadslid)
Foto van Marcel Koster Marcel Koster (Raadslid) tot 27-03-2018
Foto van Mirjam Rijswijk-Swaalf Mirjam Rijswijk-Swaalf (Commissielid) vanaf 08-05-2018
 

VVD

Fractie informatie

Logo van VVD
Aantal zetels op 31-12-2018
5

Leden

Foto van Falco Hoekstra Falco Hoekstra (Fractievoorzitter)
Foto van Wesley Boer Wesley Boer (Raadslid) vanaf 29-03-2018
Foto van Alex Harren Alex Harren (Raadslid)
Foto van Eltjo van der Laan Eltjo van der Laan (Raadslid) tot 27-03-2018
Foto van Femke Lammerts Femke Lammerts (Raadslid) vanaf 08-05-2018
Foto van Monique Stam -  de Nijs Monique Stam - de Nijs (Raadslid) vanaf 29-03-2018tot 08-05-2018
Foto van Véronique Wanst Véronique Wanst (Raadslid)
Foto van Robert Vermeulen Robert Vermeulen (Commissielid) vanaf 08-05-2018
 

SP

Fractie informatie

Logo van SP

Leden

Foto van Ane Duijff Ane Duijff (Fractievoorzitter) tot 27-03-2018
Foto van Martin Ooms Martin Ooms (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Corry Plug Corry Plug (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Cor Hoekstra Cor Hoekstra (Raadslid) tot 27-03-2018
 

D66

Fractie informatie

Logo van D66
Aantal zetels op 31-12-2018
4

Leden

Foto van Michael Feelders Michael Feelders (Fractievoorzitter)
Foto van Roxy van Dijk Roxy van Dijk (Raadslid) vanaf 29-03-2018
Foto van David Gosselaar David Gosselaar (Raadslid)
Foto van David Gosselaar David Gosselaar (Raadslid) tot 27-03-2018
Foto van Anja Grim Anja Grim (Raadslid) vanaf 29-03-2018
Foto van René Vrieswijk René Vrieswijk (Raadslid) tot 29-03-2018
Foto van Frank Reiber Frank Reiber (Commissielid)
 

Senioren Heerhugowaard

Fractie informatie

Logo van Senioren Heerhugowaard
Aantal zetels op 31-12-2018
6

Leden

Foto van Willem-Jan Mandersloot Willem-Jan Mandersloot (Fractievoorzitter) vanaf 09-04-2018
Foto van Annette Valent-Groot Annette Valent-Groot (Fractievoorzitter)
Foto van Willem-Jan Mandersloot Willem-Jan Mandersloot (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Gijs Dirkmaat Gijs Dirkmaat (Raadslid) vanaf 29-03-2018
Foto van Joke van Ruitenbeek Joke van Ruitenbeek (Raadslid)
Foto van Jan van der Starre Jan van der Starre (Raadslid) tot 08-05-2018
Foto van Nico Troost Nico Troost (Raadslid) vanaf 08-05-2018
Foto van Ellen Kerk Ellen Kerk (Commissielid)
 

Burgerbelang

Fractie informatie

Logo van Burgerbelang

Leden

Foto van Ad Jongenelen Ad Jongenelen (Fractievoorzitter) tot 27-03-2018
Foto van Jos Seeboldt Jos Seeboldt (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Mariska Wiedijk Mariska Wiedijk (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Cor Zonneveld Cor Zonneveld (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Jos Beers Jos Beers (Raadslid) tot 27-03-2018
 

PvdA

Fractie informatie

Logo van PvdA
Aantal zetels op 31-12-2018
2

Leden

Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Fractievoorzitter)
Foto van Metin Kadioglu Metin Kadioglu (Raadslid) tot 27-03-2018
Foto van Jaap Koppelaar Jaap Koppelaar (Raadslid) tot 27-03-2018
Foto van Hudson Louis Hudson Louis (Raadslid) vanaf 29-03-2018
Foto van Vivian van der Weide Vivian van der Weide (Commissielid) vanaf 08-05-2018tot 05-12-2018
 

ChristenUnie

Fractie informatie

Logo van ChristenUnie
Aantal zetels op 31-12-2018
1

Leden

Foto van Trijntje Johanne Visser-Hogeterp Trijntje Johanne Visser-Hogeterp (Fractievoorzitter)
Foto van Auke Pool Auke Pool (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Benjamin Gillot Benjamin Gillot (Commissielid) vanaf 08-05-2018tot 31-12-2018
Foto van Auke Pool Auke Pool (Commissielid) vanaf 08-05-2018
 

Nederland Duurzaam

Fractie informatie

Logo van Nederland Duurzaam
Aantal zetels op 31-12-2018
2

Leden

Foto van Freek Marchal Freek Marchal (Fractievoorzitter) tot 27-03-2018
Foto van Sebastian Visser Sebastian Visser (Fractievoorzitter) vanaf 29-03-2018
Foto van Milo Poland Milo Poland (Raadslid) vanaf 29-03-2018
Foto van Yannick van Amerongen Yannick van Amerongen (Commissielid) vanaf 08-05-2018
Foto van Mike Douma Mike Douma (Commissielid) vanaf 08-05-2018
Foto van Frans Schrauwers Frans Schrauwers (Commissielid) tot 21-03-2018
Foto van Sebastian Visser Sebastian Visser (Commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Rosina Vreeburg Rosina Vreeburg (Commissielid) tot 21-03-2018
 

Lijst Marjan Jongejan

Fractie informatie

Logo van Lijst Marjan Jongejan

Leden

Foto van Marjan Jongejan Marjan Jongejan (Fractievoorzitter) tot 27-03-2018
Foto van Nico Arts Nico Arts (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Ramona Wagenaar Ramona Wagenaar (plv commissielid) tot 27-03-2018
 

GroenLinks

Fractie informatie

Logo van GroenLinks
Aantal zetels op 31-12-2018
2

Leden

Foto van Christiaan Kwint Christiaan Kwint (Fractievoorzitter) vanaf 27-03-2018
Foto van Daniëlle Barhorst Daniëlle Barhorst (Raadslid) vanaf 29-03-2018
Foto van Pieter-Jan de Groot Pieter-Jan de Groot (Commissielid) vanaf 08-05-2018
Foto van Roy Korbijn Roy Korbijn (Commissielid) vanaf 08-05-2018
 

Commissie Middelen

Commissie informatie

Logo van Commissie Middelen

Leden

Foto van Alex Harren Alex Harren (Voorzitter commissie) tot 29-03-2018
Foto van Metin Kadioglu Metin Kadioglu (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Ellen Kerk Ellen Kerk (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Jolanda van Ling-Wanst Jolanda van Ling-Wanst (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Freek Marchal Freek Marchal (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Martin Ooms Martin Ooms (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Jos Seeboldt Jos Seeboldt (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Jan van der Starre Jan van der Starre (plv commissielid) tot 29-03-2018
Foto van René Vrieswijk René Vrieswijk (plv commissielid) tot 29-03-2018
Foto van Ramona Wagenaar Ramona Wagenaar (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van mr. Liesbeth Schreiner mr. Liesbeth Schreiner (Raadsgriffier) tot 27-03-2018
Foto van Jos Beers Jos Beers (Commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Commissielid) tot 29-03-2018
Foto van John Does John Does (Commissielid) tot 21-03-2018
Foto van Ane Duijff Ane Duijff (Commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Michael Feelders Michael Feelders (Commissielid) tot 29-03-2018
Foto van Marjan Jongejan Marjan Jongejan (Commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Marcel Koster Marcel Koster (Commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Eltjo van der Laan Eltjo van der Laan (Commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Frans Schrauwers Frans Schrauwers (Commissielid) tot 21-03-2018
Foto van Trijntje Johanne Visser-Hogeterp Trijntje Johanne Visser-Hogeterp (Commissielid) tot 29-03-2018
Foto van Annette Valent-Groot Annette Valent-Groot (plv voorzitter commissie) tot 27-03-2018
 

Commissie Stadsontwikkeling

Commissie informatie

Logo van Commissie Stadsontwikkeling

Leden

Foto van John Does John Does (Voorzitter commissie) tot 21-03-2018
Foto van Nico Arts Nico Arts (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Michael Feelders Michael Feelders (plv commissielid) tot 29-03-2018
Foto van Alex Harren Alex Harren (plv commissielid) tot 29-03-2018
Foto van Jaap Koppelaar Jaap Koppelaar (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Freek Marchal Freek Marchal (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Martin Ooms Martin Ooms (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Auke Pool Auke Pool (plv commissielid) tot 29-03-2018
Foto van Frans Schrauwers Frans Schrauwers (plv commissielid) tot 21-03-2018
Foto van Sytze van der Molen Sytze van der Molen (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Mariska Wiedijk Mariska Wiedijk (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Cor Zonneveld Cor Zonneveld (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Frits Zuurbier Frits Zuurbier (plv commissielid) tot 21-03-2018
Foto van mr. Liesbeth Schreiner mr. Liesbeth Schreiner (Raadsgriffier) tot 27-03-2018
Foto van Monique Bankras-van der Klein Monique Bankras-van der Klein (Commissielid) tot 21-03-2018
Foto van Jos Beers Jos Beers (Commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Commissielid) tot 29-03-2018
Foto van Thierry Degreef Thierry Degreef (Commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Falco Hoekstra Falco Hoekstra (Commissielid) tot 29-03-2018
Foto van Marjan Jongejan Marjan Jongejan (Commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Nuri Kevek Nuri Kevek (Commissielid) tot 29-03-2018
Foto van Jan van der Starre Jan van der Starre (Commissielid) tot 29-03-2018
Foto van Sebastian Visser Sebastian Visser (Commissielid) tot 21-03-2018
Foto van Trijntje Johanne Visser-Hogeterp Trijntje Johanne Visser-Hogeterp (Commissielid) tot 29-03-2018
Foto van René Vrieswijk René Vrieswijk (Commissielid) tot 29-03-2018
 

Commissie Meespraak en Communicatie

Commissie informatie

Logo van Commissie Meespraak en Communicatie

Leden

Foto van Frank Reiber Frank Reiber (Plv. bestuurlijk coördinator)
Foto van Joke van Ruitenbeek Joke van Ruitenbeek (Bestuurlijk coördinator)
Foto van Jolanda van Ling-Wanst Jolanda van Ling-Wanst (Voorzitter commissie)
Foto van Yannick van Amerongen Yannick van Amerongen (Commissielid)
Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Commissielid)
Foto van Jasper John Jasper John (Commissielid)
Foto van Christiaan Kwint Christiaan Kwint (Commissielid)
Foto van Femke Lammerts Femke Lammerts (Commissielid)
Foto van Hilke Verhagen Hilke Verhagen (Commissielid)
Foto van Robert Vermeulen Robert Vermeulen (plv voorzitter commissie)
 

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Commissie informatie

Logo van Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Leden

Foto van Jolanda van Ling-Wanst Jolanda van Ling-Wanst (Voorzitter commissie) tot 27-03-2018
Foto van Monique Bankras-van der Klein Monique Bankras-van der Klein (plv commissielid) tot 21-03-2018
Foto van Metin Kadioglu Metin Kadioglu (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Marcel Koster Marcel Koster (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Eltjo van der Laan Eltjo van der Laan (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Corry Plug Corry Plug (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Frank Reiber Frank Reiber (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Mirjam Rijswijk-Swaalf Mirjam Rijswijk-Swaalf (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Joke van Ruitenbeek Joke van Ruitenbeek (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Trijntje Johanne Visser-Hogeterp Trijntje Johanne Visser-Hogeterp (plv commissielid) tot 29-03-2018
Foto van Ramona Wagenaar Ramona Wagenaar (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Cor Zonneveld Cor Zonneveld (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van David Gosselaar David Gosselaar (Commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Cor Hoekstra Cor Hoekstra (Commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Marjan Jongejan Marjan Jongejan (Commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Ad Jongenelen Ad Jongenelen (Commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Gea Klercq Gea Klercq (Commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Jaap Koppelaar Jaap Koppelaar (Commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Auke Pool Auke Pool (Commissielid) tot 29-03-2018
Foto van Annette Valent-Groot Annette Valent-Groot (Commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Hilke Verhagen Hilke Verhagen (Commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Rosina Vreeburg Rosina Vreeburg (Commissielid) tot 21-03-2018
Foto van Véronique Wanst Véronique Wanst (Commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Hans Wijnveen Hans Wijnveen (Raadsadviseur/ loco-griffier) tot 27-03-2018
Foto van Nuri Kevek Nuri Kevek (plv voorzitter commissie) tot 29-03-2018
 

Presidium

Commissie informatie

Logo van Presidium

Leden

Foto van Monique Bankras-van der Klein Monique Bankras-van der Klein (Fractievoorzitter) vanaf 01-05-2018
Foto van Thierry Degreef Thierry Degreef (Fractievoorzitter) tot 27-03-2018
Foto van John Does John Does (Fractievoorzitter) tot 01-04-2018
Foto van Ane Duijff Ane Duijff (Fractievoorzitter) tot 27-03-2018
Foto van Michael Feelders Michael Feelders (Fractievoorzitter)
Foto van Falco Hoekstra Falco Hoekstra (Fractievoorzitter)
Foto van Marjan Jongejan Marjan Jongejan (Fractievoorzitter) tot 27-03-2018
Foto van Ad Jongenelen Ad Jongenelen (Fractievoorzitter) tot 27-03-2018
Foto van Gea Klercq Gea Klercq (Fractievoorzitter) vanaf 29-03-2018
Foto van Christiaan Kwint Christiaan Kwint (Fractievoorzitter) vanaf 29-03-2018
Foto van Jolanda van Ling-Wanst Jolanda van Ling-Wanst (Fractievoorzitter) tot 29-03-2018
Foto van Freek Marchal Freek Marchal (Fractievoorzitter) tot 27-03-2018
Foto van René Schoemaker René Schoemaker (Fractievoorzitter)
Foto van Annette Valent-Groot Annette Valent-Groot (Fractievoorzitter)
Foto van Sebastian Visser Sebastian Visser (Fractievoorzitter)
Foto van Trijntje Johanne Visser-Hogeterp Trijntje Johanne Visser-Hogeterp (Fractievoorzitter)
Foto van Bert Blase Bert Blase (Raadsvoorzitter)
Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Lid Raadsconvent)
Foto van mr. Liesbeth Schreiner mr. Liesbeth Schreiner (Raadsgriffier)
 

Commissieleden niet-raadslid

Commissie informatie

Logo van Commissieleden niet-raadslid

Leden

Foto van Nico Arts Nico Arts (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Corry Plug Corry Plug (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Jos Seeboldt Jos Seeboldt (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Ramona Wagenaar Ramona Wagenaar (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Mariska Wiedijk Mariska Wiedijk (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Cor Zonneveld Cor Zonneveld (plv commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Frits Zuurbier Frits Zuurbier (plv commissielid) tot 21-03-2018
Foto van Yannick van Amerongen Yannick van Amerongen (Commissielid) vanaf 08-05-2018
Foto van Mike Douma Mike Douma (Commissielid) vanaf 08-05-2018
Foto van Benjamin Gillot Benjamin Gillot (Commissielid) vanaf 08-05-2018tot 31-12-2018
Foto van David Gosselaar David Gosselaar (Commissielid) vanaf 08-05-2018
Foto van Pieter-Jan de Groot Pieter-Jan de Groot (Commissielid) vanaf 08-05-2018
Foto van Ellen Kerk Ellen Kerk (Commissielid)
Foto van Jaap Koppelaar Jaap Koppelaar (Commissielid) vanaf 08-05-2018
Foto van Roy Korbijn Roy Korbijn (Commissielid) vanaf 08-05-2018
Foto van Martin Ooms Martin Ooms (Commissielid) tot 27-03-2018
Foto van Auke Pool Auke Pool (Commissielid)
Foto van Frank Reiber Frank Reiber (Commissielid)
Foto van Mirjam Rijswijk-Swaalf Mirjam Rijswijk-Swaalf (Commissielid)
Foto van Frans Schrauwers Frans Schrauwers (Commissielid) tot 21-03-2018
Foto van Kees Tesselaar Kees Tesselaar (Commissielid) vanaf 08-05-2018
Foto van Robert Vermeulen Robert Vermeulen (Commissielid) vanaf 08-05-2018
Foto van Rosina Vreeburg Rosina Vreeburg (Commissielid) tot 21-03-2018
Foto van Vivian van der Weide Vivian van der Weide (Commissielid) tot 05-12-2018
 

Auditcommissie

Commissie informatie

Logo van Auditcommissie

Leden

Foto van Alex Harren Alex Harren (Voorzitter commissie)
Foto van Frank de Bont Frank de Bont (Raadslid)
Foto van Anja Grim Anja Grim (Raadslid)
Foto van Hudson Louis Hudson Louis (Raadslid)
Foto van Nico Troost Nico Troost (Raadslid)