Wie is wie

Gemeenteraad

Orgaan informatie

Logo van Gemeenteraad
Aantal zetels op 31-12-2016
34

Leden

Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Plv. voorzitter / Raadslid)
Foto van Monique Bankras-van der Klein Monique Bankras-van der Klein (2e plv. Raadsvoorzitter)
Foto van mr. Liesbeth Schreiner mr. Liesbeth Schreiner (Raadsgriffier)
Foto van Jos Beers Jos Beers (Raadslid)
Foto van Thierry Degreef Thierry Degreef (Raadslid)
Foto van John Does John Does (Raadslid)
Foto van Ane Duijff Ane Duijff (Raadslid)
Foto van Michael Feelders Michael Feelders (Raadslid)
Foto van David Gosselaar David Gosselaar (Raadslid)
Foto van David Gosselaar David Gosselaar (Raadslid)
Foto van Alex Harren Alex Harren (Raadslid)
Foto van Cor Hoekstra Cor Hoekstra (Raadslid)
Foto van Falco Hoekstra Falco Hoekstra (Raadslid)
Foto van Marjan Jongejan Marjan Jongejan (Raadslid)
Foto van Ad Jongenelen Ad Jongenelen (Raadslid)
Foto van Metin Kadioglu Metin Kadioglu (Raadslid)
Foto van Nuri Kevek Nuri Kevek (Raadslid)
Foto van Gea Klercq Gea Klercq (Raadslid)
Foto van Jaap Koppelaar Jaap Koppelaar (Raadslid)
Foto van Marcel Koster Marcel Koster (Raadslid)
Foto van Eltjo van der Laan Eltjo van der Laan (Raadslid)
Foto van Hudson Louis Hudson Louis (Raadslid)
Foto van Freek Marchal Freek Marchal (Raadslid)
Foto van Kees Mertens Kees Mertens (Raadslid) tot 01-05-2016
Foto van René Schoemaker René Schoemaker (Raadslid)
Foto van Jan van der Starre Jan van der Starre (Raadslid)
Foto van Sytze van der Molen Sytze van der Molen (Raadslid)
Foto van Hilke Verhagen Hilke Verhagen (Raadslid)
Foto van Sebastian Visser Sebastian Visser (Raadslid)
Foto van René Vrieswijk René Vrieswijk (Raadslid)
Foto van Véronique Wanst Véronique Wanst (Raadslid)
 

College

Orgaan informatie

Logo van College

Leden

Foto van Bert Fintelman Bert Fintelman (Wethouder)
Foto van Joost den Hertog Joost den Hertog (Gemeentesecretaris)
 

Griffie

Orgaan informatie

Logo van Griffie

Leden

Foto van mr. Liesbeth Schreiner mr. Liesbeth Schreiner (Raadsgriffier)
Foto van Hans Wijnveen Hans Wijnveen (Raadsadviseur/ loco-griffier)
Foto van drs. Karin Hannink drs. Karin Hannink (Strategisch adviseur)
Foto van Eva Witzke Eva Witzke (Commissiegriffier) vanaf 15-08-2016
Foto van Shirley Wolkorte-Flijders Shirley Wolkorte-Flijders (Commissiegriffier)
Foto van Marja Bakker-Nobel Marja Bakker-Nobel (Griffiemedewerker)
 

HOP

Fractie informatie

Logo van HOP
Aantal zetels op 31-12-2016
6

Leden

Foto van John Does John Does (Fractievoorzitter)
Foto van René Schoemaker René Schoemaker (Fractievoorzitter)
Foto van Jan Groot Jan Groot (Raadslid) vanaf 24-05-2016tot 11-08-2016
Foto van Kees Mertens Kees Mertens (Raadslid) tot 01-05-2016
Foto van Sytze van der Molen Sytze van der Molen (Raadslid)
Foto van Hilke Verhagen Hilke Verhagen (Raadslid)
Foto van Jan Groot Jan Groot (Cie niet raadslid) vanaf 12-10-2016
 

CDA

Fractie informatie

Logo van CDA
Aantal zetels op 31-12-2016
3

Leden

Foto van Frits Zuurbier Frits Zuurbier (plv commissielid)
Foto van Nuri Kevek Nuri Kevek (Raadslid)
Foto van Marcel Koster Marcel Koster (Raadslid)
 

VVD

Fractie informatie

Logo van VVD
Aantal zetels op 31-12-2016
4

Leden

Foto van Alex Harren Alex Harren (Fractievoorzitter)
Foto van Alex Harren Alex Harren (Raadslid)
Foto van Eltjo van der Laan Eltjo van der Laan (Raadslid)
Foto van Véronique Wanst Véronique Wanst (Raadslid)
 

SP

Fractie informatie

Logo van SP
Aantal zetels op 31-12-2016
3

Leden

Foto van Ane Duijff Ane Duijff (Fractievoorzitter)
Foto van Martin Ooms Martin Ooms (plv commissielid)
Foto van Corry Plug Corry Plug (plv commissielid) vanaf 26-01-2016
Foto van Thierry Degreef Thierry Degreef (Raadslid)
Foto van Cor Hoekstra Cor Hoekstra (Raadslid)
Foto van Alex Seeger Alex Seeger (Commissielid) tot 01-01-2016
 

D66

Fractie informatie

Logo van D66
Aantal zetels op 31-12-2016
4

Leden

Foto van Michael Feelders Michael Feelders (Fractievoorzitter)
Foto van David Gosselaar David Gosselaar (Raadslid)
Foto van David Gosselaar David Gosselaar (Raadslid)
Foto van René Vrieswijk René Vrieswijk (Raadslid)
Foto van Frank Reiber Frank Reiber (Commissielid)
 

Senioren Heerhugowaard

Fractie informatie

Logo van Senioren Heerhugowaard
Aantal zetels op 31-12-2016
4

Leden

Foto van Annette Valent-Groot Annette Valent-Groot (Fractievoorzitter)
Foto van Jos Bleeker Jos Bleeker (plv commissielid) tot 31-03-2016
Foto van Gijs Dirkmaat Gijs Dirkmaat (plv commissielid)
Foto van Hudson Louis Hudson Louis (Raadslid)
Foto van Jan van der Starre Jan van der Starre (Raadslid)
 

Burgerbelang

Fractie informatie

Logo van Burgerbelang
Aantal zetels op 31-12-2016
2

Leden

Foto van Ad Jongenelen Ad Jongenelen (Fractievoorzitter)
Foto van Jos Seeboldt Jos Seeboldt (plv commissielid)
Foto van Cor Zonneveld Cor Zonneveld (plv commissielid)
Foto van Jos Beers Jos Beers (Raadslid)
 

PvdA

Fractie informatie

Logo van PvdA
Aantal zetels op 31-12-2016
3

Leden

Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Fractievoorzitter)
Foto van Rkia Fattah Rkia Fattah (plv commissielid) tot 01-01-2016
Foto van Metin Kadioglu Metin Kadioglu (Raadslid)
Foto van Jaap Koppelaar Jaap Koppelaar (Raadslid)
 

ChristenUnie

Fractie informatie

Logo van ChristenUnie
Aantal zetels op 31-12-2016
1

Leden

Foto van Trijntje Johanne Visser-Hogeterp Trijntje Johanne Visser-Hogeterp (Fractievoorzitter)
Foto van Hanja Jong-Kalverboer Hanja Jong-Kalverboer (plv commissielid) tot 21-06-2016
Foto van Auke Pool Auke Pool (plv commissielid)
 

Nederland Duurzaam

Fractie informatie

Logo van Nederland Duurzaam
Aantal zetels op 31-12-2016
1

Leden

Foto van Freek Marchal Freek Marchal (Fractievoorzitter)
Foto van Roelof Marchal Roelof Marchal (Commissielid) tot 01-01-2016
Foto van Frans Schrauwers Frans Schrauwers (Commissielid)
Foto van Sebastian Visser Sebastian Visser (Commissielid) vanaf 25-10-2016
Foto van Rosina Vreeburg Rosina Vreeburg (Commissielid)
 

Lijst Marjan Jongejan

Fractie informatie

Logo van Lijst Marjan Jongejan
Aantal zetels op 31-12-2016
1

Leden

Foto van Marjan Jongejan Marjan Jongejan (Fractievoorzitter)
Foto van Nico Arts Nico Arts (plv commissielid)
Foto van Ramona Wagenaar Ramona Wagenaar (plv commissielid)
 

Commissie Middelen

Commissie informatie

Logo van Commissie Middelen

Leden

Foto van Alex Harren Alex Harren (Voorzitter commissie)
Foto van Monique Bankras-van der Klein Monique Bankras-van der Klein (plv commissielid) tot 12-10-2016
Foto van Pieter-Jan de Groot Pieter-Jan de Groot (plv commissielid)
Foto van Jan Groot Jan Groot (plv commissielid) vanaf 12-10-2016
Foto van Metin Kadioglu Metin Kadioglu (plv commissielid)
Foto van Jolanda van Ling-Wanst Jolanda van Ling-Wanst (plv commissielid)
Foto van Freek Marchal Freek Marchal (plv commissielid)
Foto van Martin Ooms Martin Ooms (plv commissielid) vanaf 26-01-2016
Foto van Jos Seeboldt Jos Seeboldt (plv commissielid)
Foto van Alex Seeger Alex Seeger (plv commissielid) tot 01-01-2016
Foto van Jan van der Starre Jan van der Starre (plv commissielid)
Foto van René Vrieswijk René Vrieswijk (plv commissielid)
Foto van Ramona Wagenaar Ramona Wagenaar (plv commissielid)
Foto van mr. Liesbeth Schreiner mr. Liesbeth Schreiner (Raadsgriffier)
Foto van Jos Beers Jos Beers (Commissielid)
Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Commissielid)
Foto van John Does John Does (Commissielid) vanaf 12-10-2016
Foto van Ane Duijff Ane Duijff (Commissielid)
Foto van Michael Feelders Michael Feelders (Commissielid)
Foto van Marjan Jongejan Marjan Jongejan (Commissielid)
Foto van Marcel Koster Marcel Koster (Commissielid)
Foto van Eltjo van der Laan Eltjo van der Laan (Commissielid)
Foto van Hudson Louis Hudson Louis (Commissielid)
Foto van René Schoemaker René Schoemaker (Commissielid)
Foto van Frans Schrauwers Frans Schrauwers (Commissielid)
Foto van Annette Valent-Groot Annette Valent-Groot (plv voorzitter commissie)
 

Commissie Stadsontwikkeling

Commissie informatie

Logo van Commissie Stadsontwikkeling

Leden

Foto van John Does John Does (Voorzitter commissie)
Foto van Nico Arts Nico Arts (plv commissielid)
Foto van Gijs Dirkmaat Gijs Dirkmaat (plv commissielid)
Foto van Rkia Fattah Rkia Fattah (plv commissielid) tot 01-01-2016
Foto van Michael Feelders Michael Feelders (plv commissielid)
Foto van Pieter-Jan de Groot Pieter-Jan de Groot (plv commissielid)
Foto van Alex Harren Alex Harren (plv commissielid)
Foto van Hanja Jong-Kalverboer Hanja Jong-Kalverboer (plv commissielid) tot 21-06-2016
Foto van Jaap Koppelaar Jaap Koppelaar (plv commissielid)
Foto van Freek Marchal Freek Marchal (plv commissielid)
Foto van Martin Ooms Martin Ooms (plv commissielid)
Foto van Auke Pool Auke Pool (plv commissielid) vanaf 14-09-2016
Foto van Frans Schrauwers Frans Schrauwers (plv commissielid)
Foto van Sytze van der Molen Sytze van der Molen (plv commissielid)
Foto van Cor Zonneveld Cor Zonneveld (plv commissielid)
Foto van Frits Zuurbier Frits Zuurbier (plv commissielid)
Foto van mr. Liesbeth Schreiner mr. Liesbeth Schreiner (Raadsgriffier)
Foto van Jos Beers Jos Beers (Commissielid)
Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Commissielid)
Foto van Thierry Degreef Thierry Degreef (Commissielid)
Foto van Falco Hoekstra Falco Hoekstra (Commissielid)
Foto van Marjan Jongejan Marjan Jongejan (Commissielid)
Foto van Nuri Kevek Nuri Kevek (Commissielid)
Foto van Roelof Marchal Roelof Marchal (Commissielid) tot 01-01-2016
Foto van René Schoemaker René Schoemaker (Commissielid)
Foto van Jan van der Starre Jan van der Starre (Commissielid)
Foto van Sebastian Visser Sebastian Visser (Commissielid) vanaf 25-10-2016
Foto van René Vrieswijk René Vrieswijk (Commissielid)
 

Commissie Meespraak en Communicatie

Commissie informatie

Logo van Commissie Meespraak en Communicatie

Leden

Foto van Frank Reiber Frank Reiber (Plv. bestuurlijk coördinator)
Foto van Joke van Ruitenbeek Joke van Ruitenbeek (Bestuurlijk coördinator)
Foto van Jolanda van Ling-Wanst Jolanda van Ling-Wanst (Voorzitter commissie)
Foto van Yannick van Amerongen Yannick van Amerongen (Commissielid)
Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Commissielid)
Foto van Jasper John Jasper John (Commissielid)
Foto van Christiaan Kwint Christiaan Kwint (Commissielid)
Foto van Femke Lammerts Femke Lammerts (Commissielid)
Foto van Hilke Verhagen Hilke Verhagen (Commissielid)
Foto van Robert Vermeulen Robert Vermeulen (plv voorzitter commissie)
 

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Commissie informatie

Logo van Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Leden

Foto van Jolanda van Ling-Wanst Jolanda van Ling-Wanst (Voorzitter commissie)
Foto van Monique Bankras-van der Klein Monique Bankras-van der Klein (plv commissielid) vanaf 12-10-2016
Foto van Jos Bleeker Jos Bleeker (plv commissielid) tot 31-03-2016
Foto van Jan Groot Jan Groot (plv commissielid) tot 12-10-2016
Foto van Metin Kadioglu Metin Kadioglu (plv commissielid)
Foto van Marcel Koster Marcel Koster (plv commissielid)
Foto van Eltjo van der Laan Eltjo van der Laan (plv commissielid)
Foto van Roelof Marchal Roelof Marchal (plv commissielid) tot 01-01-2016
Foto van Martin Ooms Martin Ooms (plv commissielid) tot 26-01-2016
Foto van Corry Plug Corry Plug (plv commissielid) vanaf 26-01-2016
Foto van Frank Reiber Frank Reiber (plv commissielid)
Foto van Joke van Ruitenbeek Joke van Ruitenbeek (plv commissielid) vanaf 26-04-2016
Foto van Milena Stojanovic Milena Stojanovic (plv commissielid)
Foto van Trijntje Johanne Visser-Hogeterp Trijntje Johanne Visser-Hogeterp (plv commissielid) vanaf 14-09-2016
Foto van Ramona Wagenaar Ramona Wagenaar (plv commissielid)
Foto van Cor Zonneveld Cor Zonneveld (plv commissielid)
Foto van David Gosselaar David Gosselaar (Commissielid)
Foto van Cor Hoekstra Cor Hoekstra (Commissielid)
Foto van Marjan Jongejan Marjan Jongejan (Commissielid)
Foto van Ad Jongenelen Ad Jongenelen (Commissielid)
Foto van Gea Klercq Gea Klercq (Commissielid)
Foto van Jaap Koppelaar Jaap Koppelaar (Commissielid)
Foto van Auke Pool Auke Pool (Commissielid)
Foto van Annette Valent-Groot Annette Valent-Groot (Commissielid)
Foto van Hilke Verhagen Hilke Verhagen (Commissielid)
Foto van Rosina Vreeburg Rosina Vreeburg (Commissielid)
Foto van Véronique Wanst Véronique Wanst (Commissielid)
Foto van Hans Wijnveen Hans Wijnveen (Raadsadviseur/ loco-griffier)
Foto van Nuri Kevek Nuri Kevek (plv voorzitter commissie)
 

Presidium

Commissie informatie

Logo van Presidium

Leden

Foto van John Does John Does (Fractievoorzitter)
Foto van Ane Duijff Ane Duijff (Fractievoorzitter)
Foto van Michael Feelders Michael Feelders (Fractievoorzitter)
Foto van Alex Harren Alex Harren (Fractievoorzitter)
Foto van Marjan Jongejan Marjan Jongejan (Fractievoorzitter)
Foto van Ad Jongenelen Ad Jongenelen (Fractievoorzitter)
Foto van Jolanda van Ling-Wanst Jolanda van Ling-Wanst (Fractievoorzitter)
Foto van Freek Marchal Freek Marchal (Fractievoorzitter)
Foto van René Schoemaker René Schoemaker (Fractievoorzitter)
Foto van René Schoemaker René Schoemaker (Fractievoorzitter)
Foto van Annette Valent-Groot Annette Valent-Groot (Fractievoorzitter)
Foto van Sebastian Visser Sebastian Visser (Fractievoorzitter)
Foto van Trijntje Johanne Visser-Hogeterp Trijntje Johanne Visser-Hogeterp (Fractievoorzitter)
Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Lid Raadsconvent)
Foto van mr. Liesbeth Schreiner mr. Liesbeth Schreiner (Raadsgriffier)
Foto van Joost den Hertog Joost den Hertog (Gemeentesecretaris)
 

Commissieleden niet-raadslid

Commissie informatie

Logo van Commissieleden niet-raadslid

Leden

Foto van Nico Arts Nico Arts (plv commissielid)
Foto van Gijs Dirkmaat Gijs Dirkmaat (plv commissielid)
Foto van Pieter-Jan de Groot Pieter-Jan de Groot (plv commissielid)
Foto van Jan Groot Jan Groot (plv commissielid) vanaf 27-10-2016
Foto van Corry Plug Corry Plug (plv commissielid)
Foto van Jos Seeboldt Jos Seeboldt (plv commissielid)
Foto van Alex Seeger Alex Seeger (plv commissielid) tot 01-01-2016
Foto van Milena Stojanovic Milena Stojanovic (plv commissielid)
Foto van Ramona Wagenaar Ramona Wagenaar (plv commissielid)
Foto van Cor Zonneveld Cor Zonneveld (plv commissielid)
Foto van Frits Zuurbier Frits Zuurbier (plv commissielid)
Foto van Jos Bleeker Jos Bleeker (Commissielid) tot 31-03-2016
Foto van Rkia Fattah Rkia Fattah (Commissielid) tot 01-01-2016
Foto van Hanja Jong-Kalverboer Hanja Jong-Kalverboer (Commissielid) tot 21-06-2016
Foto van Roelof Marchal Roelof Marchal (Commissielid) tot 01-01-2016
Foto van Martin Ooms Martin Ooms (Commissielid)
Foto van Auke Pool Auke Pool (Commissielid)
Foto van Frank Reiber Frank Reiber (Commissielid)
Foto van Frans Schrauwers Frans Schrauwers (Commissielid)
Foto van Rosina Vreeburg Rosina Vreeburg (Commissielid)
Foto van Vivian van der Weide Vivian van der Weide (Commissielid)
 

Auditcommissie

Commissie informatie

Logo van Auditcommissie

Leden

Foto van Alex Harren Alex Harren (Voorzitter commissie)
Foto van Frank de Bont Frank de Bont (Raadslid)
Foto van Anja Grim Anja Grim (Raadslid)
Foto van Hudson Louis Hudson Louis (Raadslid)
Foto van Nico Troost Nico Troost (Raadslid)