Wie is wie

Gemeenteraad

Orgaan informatie

Logo van Gemeenteraad
Aantal zetels op 31-12-2014
34

Leden

Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Plv. voorzitter / Raadslid) vanaf 27-03-2014
Foto van mr. Liesbeth Schreiner mr. Liesbeth Schreiner (Raadsgriffier)
Foto van Jos Beers Jos Beers (Raadslid) vanaf 27-03-2014
Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Raadslid) tot 27-03-2014
Foto van Thierry Degreef Thierry Degreef (Raadslid) vanaf 27-03-2014
Foto van John Does John Does (Raadslid)
Foto van Michael Feelders Michael Feelders (Raadslid) vanaf 27-03-2014
Foto van David Gosselaar David Gosselaar (Raadslid) vanaf 22-04-2014
Foto van David Gosselaar David Gosselaar (Raadslid)
Foto van Alex Harren Alex Harren (Raadslid)
Foto van Cor Hoekstra Cor Hoekstra (Raadslid) vanaf 27-03-2014
Foto van Falco Hoekstra Falco Hoekstra (Raadslid) vanaf 27-03-2014
Foto van Trees Huijboom-Brouwer Trees Huijboom-Brouwer (Raadslid) vanaf 27-03-2014
Foto van Marjan Jongejan Marjan Jongejan (Raadslid)
Foto van Ad Jongenelen Ad Jongenelen (Raadslid)
Foto van Metin Kadioglu Metin Kadioglu (Raadslid) vanaf 27-03-2014
Foto van Nuri Kevek Nuri Kevek (Raadslid) vanaf 22-04-2014
Foto van Gea Klercq Gea Klercq (Raadslid) vanaf 27-03-2014
Foto van Jaap Koppelaar Jaap Koppelaar (Raadslid)
Foto van Marcel Koster Marcel Koster (Raadslid)
Foto van Eltjo van der Laan Eltjo van der Laan (Raadslid)
Foto van Hudson Louis Hudson Louis (Raadslid) vanaf 27-03-2014
Foto van Freek Marchal Freek Marchal (Raadslid) vanaf 22-04-2014
Foto van René Schoemaker René Schoemaker (Raadslid)
Foto van Jan van der Starre Jan van der Starre (Raadslid)
Foto van Sytze van der Molen Sytze van der Molen (Raadslid) vanaf 22-04-2014
Foto van Hilke Verhagen Hilke Verhagen (Raadslid) vanaf 27-03-2014
Foto van Sebastian Visser Sebastian Visser (Raadslid)
Foto van René Vrieswijk René Vrieswijk (Raadslid) vanaf 27-03-2014
Foto van Véronique Wanst Véronique Wanst (Raadslid) vanaf 27-03-2014
Foto van Jakob Wedemeijer Jakob Wedemeijer (Raadslid) vanaf 27-03-2014
 

College

Orgaan informatie

Logo van College

Leden

Foto van Bert Fintelman Bert Fintelman (Wethouder)
Foto van Joost den Hertog Joost den Hertog (Gemeentesecretaris)
 

Griffie

Orgaan informatie

Logo van Griffie

Leden

Foto van mr. Liesbeth Schreiner mr. Liesbeth Schreiner (Raadsgriffier)
Foto van Hans Wijnveen Hans Wijnveen (Raadsadviseur/ loco-griffier)
Foto van drs. Karin Hannink drs. Karin Hannink (Strategisch adviseur)
Foto van Marja Bakker-Nobel Marja Bakker-Nobel (Griffiemedewerker)
Foto van Deepak Binda Deepak Binda (Griffiemedewerker)
Foto van Sertan Yildizeli Sertan Yildizeli (Griffiemedewerker) tot 30-06-2014
 

HOP

Fractie informatie

Logo van HOP
Aantal zetels op 31-12-2014
5

Leden

Foto van René Schoemaker René Schoemaker (Fractievoorzitter)
Foto van Sytze van der Molen Sytze van der Molen (Raadslid) vanaf 22-04-2014
Foto van Hilke Verhagen Hilke Verhagen (Raadslid) vanaf 27-03-2014
 

CDA

Fractie informatie

Logo van CDA
Aantal zetels op 31-12-2014
3

Leden

Foto van Frits Zuurbier Frits Zuurbier (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Nuri Kevek Nuri Kevek (Raadslid) vanaf 27-03-2014
Foto van Marcel Koster Marcel Koster (Raadslid) vanaf 27-03-2014
 

VVD

Fractie informatie

Logo van VVD
Aantal zetels op 31-12-2014
4

Leden

Foto van Alex Harren Alex Harren (Fractievoorzitter) vanaf 27-03-2014
Foto van Alex Harren Alex Harren (Raadslid) vanaf 27-03-2014
Foto van Eltjo van der Laan Eltjo van der Laan (Raadslid) vanaf 27-03-2014
Foto van Véronique Wanst Véronique Wanst (Raadslid) vanaf 27-03-2014
 

SP

Fractie informatie

Logo van SP
Aantal zetels op 31-12-2014
3

Leden

Foto van Jakob Wedemeijer Jakob Wedemeijer (Fractievoorzitter) vanaf 18-03-2014
Foto van Martin Ooms Martin Ooms (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Thierry Degreef Thierry Degreef (Raadslid) vanaf 24-03-2014
Foto van Cor Hoekstra Cor Hoekstra (Raadslid) vanaf 27-03-2014
Foto van Alex Seeger Alex Seeger (Commissielid) vanaf 27-03-2014
 

D66

Fractie informatie

Logo van D66
Aantal zetels op 31-12-2014
4

Leden

Foto van Michael Feelders Michael Feelders (Fractievoorzitter) vanaf 27-03-2014
Foto van David Gosselaar David Gosselaar (Raadslid)
Foto van David Gosselaar David Gosselaar (Raadslid) vanaf 27-03-2014
Foto van René Vrieswijk René Vrieswijk (Raadslid) vanaf 27-03-2014
Foto van Frank Reiber Frank Reiber (Commissielid) vanaf 27-03-2014
 

Senioren Heerhugowaard

Fractie informatie

Logo van Senioren Heerhugowaard
Aantal zetels op 31-12-2014
4

Leden

Foto van Annette Valent-Groot Annette Valent-Groot (Fractievoorzitter)
Foto van Jos Bleeker Jos Bleeker (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Gijs Dirkmaat Gijs Dirkmaat (plv commissielid)
Foto van Hudson Louis Hudson Louis (Raadslid) vanaf 27-03-2014
Foto van Jan van der Starre Jan van der Starre (Raadslid)
 

Burgerbelang

Fractie informatie

Logo van Burgerbelang
Aantal zetels op 31-12-2014
2

Leden

Foto van Ad Jongenelen Ad Jongenelen (Fractievoorzitter) vanaf 27-03-2014
Foto van Jos Seeboldt Jos Seeboldt (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Cor Zonneveld Cor Zonneveld (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Jos Beers Jos Beers (Raadslid) vanaf 27-03-2014
 

PvdA

Fractie informatie

Logo van PvdA
Aantal zetels op 31-12-2014
3

Leden

Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Fractievoorzitter)
Foto van Astrid André Astrid André (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Rkia Fattah Rkia Fattah (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Metin Kadioglu Metin Kadioglu (Raadslid) vanaf 27-03-2014
Foto van Jaap Koppelaar Jaap Koppelaar (Raadslid) vanaf 27-03-2014
 

ChristenUnie

Fractie informatie

Logo van ChristenUnie
Aantal zetels op 31-12-2014
2

Leden

Foto van Trees Huijboom-Brouwer Trees Huijboom-Brouwer (Fractievoorzitter) vanaf 27-03-2014
Foto van Trijntje Johanne Visser-Hogeterp Trijntje Johanne Visser-Hogeterp (Fractievoorzitter) vanaf 01-10-2014
Foto van Hanja Jong-Kalverboer Hanja Jong-Kalverboer (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
 

Nederland Duurzaam

Fractie informatie

Logo van Nederland Duurzaam
Aantal zetels op 31-12-2014
1

Leden

Foto van Freek Marchal Freek Marchal (Fractievoorzitter) vanaf 22-04-2014
Foto van Roelof Marchal Roelof Marchal (Commissielid) vanaf 22-04-2014
Foto van Frans Schrauwers Frans Schrauwers (Commissielid) vanaf 22-04-2014
 

Commissie Middelen

Commissie informatie

Logo van Commissie Middelen

Leden

Foto van Alex Harren Alex Harren (Voorzitter commissie)
Foto van Monique Bankras-van der Klein Monique Bankras-van der Klein (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Pieter-Jan de Groot Pieter-Jan de Groot (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Metin Kadioglu Metin Kadioglu (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Jolanda van Ling-Wanst Jolanda van Ling-Wanst (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Freek Marchal Freek Marchal (plv commissielid) vanaf 22-04-2014
Foto van Jos Seeboldt Jos Seeboldt (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Alex Seeger Alex Seeger (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Jan van der Starre Jan van der Starre (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van René Vrieswijk René Vrieswijk (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van mr. Liesbeth Schreiner mr. Liesbeth Schreiner (Raadsgriffier)
Foto van Jos Beers Jos Beers (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Ane Duijff Ane Duijff (Commissielid)
Foto van Michael Feelders Michael Feelders (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Marcel Koster Marcel Koster (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Eltjo van der Laan Eltjo van der Laan (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Hudson Louis Hudson Louis (Commissielid)
Foto van René Schoemaker René Schoemaker (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Frans Schrauwers Frans Schrauwers (Commissielid) vanaf 22-04-2014
Foto van Trijntje Johanne Visser-Hogeterp Trijntje Johanne Visser-Hogeterp (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Annette Valent-Groot Annette Valent-Groot (plv voorzitter commissie)
 

Commissie Stadsontwikkeling

Commissie informatie

Logo van Commissie Stadsontwikkeling

Leden

Foto van John Does John Does (Voorzitter commissie) vanaf 27-03-2014
Foto van Rkia Fattah Rkia Fattah (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Michael Feelders Michael Feelders (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Pieter-Jan de Groot Pieter-Jan de Groot (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Alex Harren Alex Harren (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Hanja Jong-Kalverboer Hanja Jong-Kalverboer (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Jaap Koppelaar Jaap Koppelaar (plv commissielid)
Foto van Freek Marchal Freek Marchal (plv commissielid) vanaf 22-04-2014
Foto van Martin Ooms Martin Ooms (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Sytze van der Molen Sytze van der Molen (plv commissielid) vanaf 22-04-2014
Foto van Cor Zonneveld Cor Zonneveld (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Frits Zuurbier Frits Zuurbier (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van mr. Liesbeth Schreiner mr. Liesbeth Schreiner (Raadsgriffier)
Foto van Monique Bankras-van der Klein Monique Bankras-van der Klein (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Thierry Degreef Thierry Degreef (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Falco Hoekstra Falco Hoekstra (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Marjan Jongejan Marjan Jongejan (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Nuri Kevek Nuri Kevek (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Roelof Marchal Roelof Marchal (Commissielid) vanaf 22-04-2014
Foto van René Schoemaker René Schoemaker (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Jan van der Starre Jan van der Starre (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Trijntje Johanne Visser-Hogeterp Trijntje Johanne Visser-Hogeterp (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van René Vrieswijk René Vrieswijk (Commissielid) vanaf 27-03-2014
 

Commissie Meespraak en Communicatie

Commissie informatie

Logo van Commissie Meespraak en Communicatie

Leden

Foto van Frank Reiber Frank Reiber (Plv. bestuurlijk coördinator)
Foto van Joke van Ruitenbeek Joke van Ruitenbeek (Bestuurlijk coördinator)
Foto van Jolanda van Ling-Wanst Jolanda van Ling-Wanst (Voorzitter commissie)
Foto van Yannick van Amerongen Yannick van Amerongen (Commissielid)
Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Commissielid)
Foto van Jasper John Jasper John (Commissielid)
Foto van Christiaan Kwint Christiaan Kwint (Commissielid)
Foto van Femke Lammerts Femke Lammerts (Commissielid)
Foto van Hilke Verhagen Hilke Verhagen (Commissielid)
Foto van Robert Vermeulen Robert Vermeulen (plv voorzitter commissie)
 

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Commissie informatie

Logo van Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Leden

Foto van Jolanda van Ling-Wanst Jolanda van Ling-Wanst (Voorzitter commissie) vanaf 27-03-2014
Foto van Astrid André Astrid André (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Jos Bleeker Jos Bleeker (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Metin Kadioglu Metin Kadioglu (plv commissielid)
Foto van Marcel Koster Marcel Koster (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Eltjo van der Laan Eltjo van der Laan (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Martin Ooms Martin Ooms (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Frank Reiber Frank Reiber (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Milena Stojanovic Milena Stojanovic (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Cor Zonneveld Cor Zonneveld (plv commissielid)
Foto van David Gosselaar David Gosselaar (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Cor Hoekstra Cor Hoekstra (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Trees Huijboom-Brouwer Trees Huijboom-Brouwer (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Ad Jongenelen Ad Jongenelen (Commissielid)
Foto van Gea Klercq Gea Klercq (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Jaap Koppelaar Jaap Koppelaar (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Annette Valent-Groot Annette Valent-Groot (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Hilke Verhagen Hilke Verhagen (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Véronique Wanst Véronique Wanst (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Hans Wijnveen Hans Wijnveen (Raadsadviseur/ loco-griffier)
Foto van Nuri Kevek Nuri Kevek (plv voorzitter commissie) vanaf 27-03-2014
 

Presidium

Commissie informatie

Logo van Presidium

Leden

Foto van John Does John Does (Fractievoorzitter)
Foto van Ane Duijff Ane Duijff (Fractievoorzitter)
Foto van Michael Feelders Michael Feelders (Fractievoorzitter) vanaf 27-03-2014
Foto van Alex Harren Alex Harren (Fractievoorzitter) vanaf 27-03-2014
Foto van Ad Jongenelen Ad Jongenelen (Fractievoorzitter) vanaf 27-03-2014
Foto van Jolanda van Ling-Wanst Jolanda van Ling-Wanst (Fractievoorzitter) vanaf 27-03-2014
Foto van Freek Marchal Freek Marchal (Fractievoorzitter) vanaf 22-04-2014
Foto van René Schoemaker René Schoemaker (Fractievoorzitter)
Foto van René Schoemaker René Schoemaker (Fractievoorzitter) vanaf 27-03-2014
Foto van Annette Valent-Groot Annette Valent-Groot (Fractievoorzitter) vanaf 27-03-2014
Foto van Sebastian Visser Sebastian Visser (Fractievoorzitter)
Foto van Trijntje Johanne Visser-Hogeterp Trijntje Johanne Visser-Hogeterp (Fractievoorzitter) vanaf 01-10-2014
Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Lid Raadsconvent) vanaf 27-03-2014
Foto van Trees Huijboom-Brouwer Trees Huijboom-Brouwer (Lid Raadsconvent) vanaf 27-03-2014
Foto van mr. Liesbeth Schreiner mr. Liesbeth Schreiner (Raadsgriffier)
Foto van Joost den Hertog Joost den Hertog (Gemeentesecretaris)
 

Rekenkamer

Commissie informatie

Logo van Rekenkamer

Leden

Foto van Brigitte Buis Brigitte Buis (Voorzitter commissie)
Foto van Hans Scheerman Hans Scheerman (Commissielid)
Foto van Wim Wiehemeijer Wim Wiehemeijer (Commissielid)
 

Commissieleden niet-raadslid

Commissie informatie

Logo van Commissieleden niet-raadslid

Leden

Foto van Geen naam opgegeven Geen naam opgegeven (plv commissielid) vanaf 17-12-2014
Foto van Pieter-Jan de Groot Pieter-Jan de Groot (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Corry Plug Corry Plug (plv commissielid)
Foto van Jos Seeboldt Jos Seeboldt (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Alex Seeger Alex Seeger (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Milena Stojanovic Milena Stojanovic (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Cor Zonneveld Cor Zonneveld (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Frits Zuurbier Frits Zuurbier (plv commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Astrid André Astrid André (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Jos Bleeker Jos Bleeker (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Rkia Fattah Rkia Fattah (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Hanja Jong-Kalverboer Hanja Jong-Kalverboer (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Roelof Marchal Roelof Marchal (Commissielid) vanaf 22-04-2014
Foto van Martin Ooms Martin Ooms (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Auke Pool Auke Pool (Commissielid)
Foto van Frank Reiber Frank Reiber (Commissielid) vanaf 27-03-2014
Foto van Frans Schrauwers Frans Schrauwers (Commissielid) vanaf 22-04-2014
Foto van Rosina Vreeburg Rosina Vreeburg (Commissielid)
Foto van Vivian van der Weide Vivian van der Weide (Commissielid)
 

Auditcommissie

Commissie informatie

Logo van Auditcommissie

Leden

Foto van Alex Harren Alex Harren (Voorzitter commissie)
Foto van Frank de Bont Frank de Bont (Raadslid)
Foto van Anja Grim Anja Grim (Raadslid)
Foto van Hudson Louis Hudson Louis (Raadslid)
Foto van Nico Troost Nico Troost (Raadslid)