Wie is wie

Gemeenteraad

Orgaan informatie

Logo van Gemeenteraad
Aantal zetels op 31-12-2006
9

Leden

Foto van mr. Liesbeth Schreiner mr. Liesbeth Schreiner (Raadsgriffier)
Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Raadslid) vanaf 16-03-2006
Foto van Alex Harren Alex Harren (Raadslid) vanaf 16-03-2006
Foto van Marjan Jongejan Marjan Jongejan (Raadslid)
Foto van Ad Jongenelen Ad Jongenelen (Raadslid) vanaf 16-03-2006
Foto van Jaap Koppelaar Jaap Koppelaar (Raadslid) vanaf 25-04-2006
Foto van Annette Valent-Groot Annette Valent-Groot (Raadslid) vanaf 16-03-2006
Foto van Sebastian Visser Sebastian Visser (Raadslid)
 

College

Orgaan informatie

Logo van College

Leden

Foto van Joost den Hertog Joost den Hertog (Gemeentesecretaris)
 

Griffie

Orgaan informatie

Logo van Griffie

Leden

Foto van Hans Wijnveen Hans Wijnveen (Raadsadviseur/ loco-griffier)
Foto van drs. Karin Hannink drs. Karin Hannink (Strategisch adviseur)
Foto van Marja Bakker-Nobel Marja Bakker-Nobel (Griffiemedewerker)
Foto van Deepak Binda Deepak Binda (Griffiemedewerker)
 

HOP

Fractie informatie

Logo van HOP
Aantal zetels op 31-12-2006
1

Leden

 

CDA

Fractie informatie

Logo van CDA
Aantal zetels op 31-12-2006
1

Leden

 

Senioren Heerhugowaard

Fractie informatie

Logo van Senioren Heerhugowaard
Aantal zetels op 31-12-2006
1

Leden

Foto van Gijs Dirkmaat Gijs Dirkmaat (plv commissielid)
Foto van Annette Valent-Groot Annette Valent-Groot (Raadslid) vanaf 16-03-2006
 

PvdA

Fractie informatie

Logo van PvdA
Aantal zetels op 31-12-2006
1

Leden

Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Fractievoorzitter) vanaf 16-03-2006
 

Commissie Middelen

Commissie informatie

Logo van Commissie Middelen

nvt

Leden

Foto van mr. Liesbeth Schreiner mr. Liesbeth Schreiner (Raadsgriffier)
Foto van Ane Duijff Ane Duijff (Commissielid)
Foto van Hudson Louis Hudson Louis (Commissielid)
Foto van Annette Valent-Groot Annette Valent-Groot (plv voorzitter commissie)
 

Commissie Stadsontwikkeling

Commissie informatie

Logo van Commissie Stadsontwikkeling

nvt

Leden

Foto van Jaap Koppelaar Jaap Koppelaar (plv commissielid)
Foto van mr. Liesbeth Schreiner mr. Liesbeth Schreiner (Raadsgriffier)
 

Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Commissie informatie

Logo van Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

nvt

Leden

Foto van Metin Kadioglu Metin Kadioglu (plv commissielid)
Foto van Cor Zonneveld Cor Zonneveld (plv commissielid)
Foto van Ad Jongenelen Ad Jongenelen (Commissielid)
Foto van Hans Wijnveen Hans Wijnveen (Raadsadviseur/ loco-griffier)
 

Presidium

Commissie informatie

Logo van Presidium

nvt

Leden

Foto van John Does John Does (Fractievoorzitter)
Foto van Ane Duijff Ane Duijff (Fractievoorzitter)
Foto van Sebastian Visser Sebastian Visser (Fractievoorzitter)
Foto van mr. Liesbeth Schreiner mr. Liesbeth Schreiner (Raadsgriffier)
Foto van Joost den Hertog Joost den Hertog (Gemeentesecretaris)
 

Rekenkamer

Commissie informatie

Logo van Rekenkamer

nvt

Leden

Foto van Hans Oostendorp Hans Oostendorp (Voorzitter commissie)
 

Commissieleden niet-raadslid

Commissie informatie

Logo van Commissieleden niet-raadslid

nvt

Leden

Foto van Corry Plug Corry Plug (plv commissielid)
Foto van Auke Pool Auke Pool (Commissielid)
Foto van Rosina Vreeburg Rosina Vreeburg (Commissielid)
Foto van Vivian van der Weide Vivian van der Weide (Commissielid)
 

Auditcommissie

Commissie informatie

Logo van Auditcommissie

nvt

Leden

Foto van Alex Harren Alex Harren (Voorzitter commissie)
Foto van Frank de Bont Frank de Bont (Raadslid)
Foto van Anja Grim Anja Grim (Raadslid)
Foto van Hudson Louis Hudson Louis (Raadslid)
Foto van Nico Troost Nico Troost (Raadslid)