Wie is wie

Gemeenteraad

Orgaan informatie

Logo van Gemeenteraad
Huidig aantal zetels
31

Leden

Foto van Falco Hoekstra Falco Hoekstra (Tweede plv. voorzitter / Raadslid)
Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Plv. voorzitter / Raadslid)
Foto van Bert Blase Bert Blase (Raadsvoorzitter)
Foto van Garrelt de Graaf Garrelt de Graaf (Raadsgriffier) vanaf 01-08-2019
Foto van Anita Arissen Anita Arissen (Raadslid)
Foto van Daniëlle Barhorst Daniëlle Barhorst (Raadslid)
Foto van Wesley Boer Wesley Boer (Raadslid)
Foto van Frank de Bont Frank de Bont (Raadslid)
Foto van Gijs Dirkmaat Gijs Dirkmaat (Raadslid)
Foto van Michael Feelders Michael Feelders (Raadslid)
Foto van David Gosselaar David Gosselaar (Raadslid)
Foto van Anja Grim Anja Grim (Raadslid)
Foto van Alex Harren Alex Harren (Raadslid)
Foto van Jasper John Jasper John (Raadslid)
Foto van Nuri Kevek Nuri Kevek (Raadslid)
Foto van Gea Klercq Gea Klercq (Raadslid)
Foto van Jaap Koppelaar Jaap Koppelaar (Raadslid) vanaf 02-07-2019
Foto van Christiaan Kwint Christiaan Kwint (Raadslid)
Foto van Femke Lammerts Femke Lammerts (Raadslid)
Foto van Milo Poland Milo Poland (Raadslid)
Foto van Joke van Ruitenbeek Joke van Ruitenbeek (Raadslid)
Foto van René Schoemaker René Schoemaker (Raadslid)
Foto van Jan van der Starre Jan van der Starre (Raadslid) vanaf 28-05-2019
Foto van Nico Troost Nico Troost (Raadslid)
Foto van Hilke Verhagen Hilke Verhagen (Raadslid)
Foto van Sebastian Visser Sebastian Visser (Raadslid)
Foto van Véronique Wanst Véronique Wanst (Raadslid)
 

College

Orgaan informatie

Logo van College

Leden

Foto van Bert Blase Bert Blase (Burgemeester)
Foto van John Does John Does (Wethouder)
Foto van Bert Fintelman Bert Fintelman (Wethouder)
Foto van Annette Valent-Groot Annette Valent-Groot (Wethouder) vanaf 29-05-2019
Foto van Alexander Meijer Alexander Meijer (Gemeentesecretaris a.i.)
 

Griffie

Orgaan informatie

Logo van Griffie

Leden

Foto van Garrelt de Graaf Garrelt de Graaf (Raadsgriffier) vanaf 01-08-2019
Foto van Hans Wijnveen Hans Wijnveen (Raadsadviseur/ loco-griffier)
Foto van drs. Karin Hannink drs. Karin Hannink (Strategisch adviseur)
Foto van Shirley Wolkorte-Flijders Shirley Wolkorte-Flijders (Commissiegriffier)
Foto van Marja Bakker-Nobel Marja Bakker-Nobel (Griffiemedewerker)
 

HOP

Fractie informatie

Logo van HOP
Huidig aantal zetels
7

Leden

Foto van René Schoemaker René Schoemaker (Fractievoorzitter)
Foto van Anita Arissen Anita Arissen (Raadslid)
Foto van Frank de Bont Frank de Bont (Raadslid)
Foto van Hilke Verhagen Hilke Verhagen (Raadslid)
Foto van Kees Tesselaar Kees Tesselaar (Commissielid)
 

CDA

Fractie informatie

Logo van CDA
Huidig aantal zetels
4

Leden

Foto van Gea Klercq Gea Klercq (Fractievoorzitter)
Foto van Jasper John Jasper John (Raadslid)
Foto van Nuri Kevek Nuri Kevek (Raadslid)
Foto van Mirjam Rijswijk-Swaalf Mirjam Rijswijk-Swaalf (Commissielid)
 

VVD

Fractie informatie

Logo van VVD
Huidig aantal zetels
5

Leden

Foto van Falco Hoekstra Falco Hoekstra (Fractievoorzitter)
Foto van Wesley Boer Wesley Boer (Raadslid)
Foto van Alex Harren Alex Harren (Raadslid)
Foto van Femke Lammerts Femke Lammerts (Raadslid)
Foto van Véronique Wanst Véronique Wanst (Raadslid)
Foto van Robert Vermeulen Robert Vermeulen (Commissielid)
 

D66

Fractie informatie

Logo van D66
Huidig aantal zetels
3

Leden

Foto van Michael Feelders Michael Feelders (Fractievoorzitter)
Foto van David Gosselaar David Gosselaar (Raadslid)
Foto van Anja Grim Anja Grim (Raadslid)
Foto van Frank Reiber Frank Reiber (Commissielid)
Foto van René Vrieswijk René Vrieswijk (Commissielid) vanaf 28-05-2019
 

Senioren Heerhugowaard

Fractie informatie

Logo van Senioren Heerhugowaard
Huidig aantal zetels
5

Leden

Foto van Willem-Jan Mandersloot Willem-Jan Mandersloot (Fractievoorzitter)
Foto van Gijs Dirkmaat Gijs Dirkmaat (Raadslid)
Foto van Joke van Ruitenbeek Joke van Ruitenbeek (Raadslid)
Foto van Jan van der Starre Jan van der Starre (Raadslid) vanaf 28-05-2019
Foto van Nico Troost Nico Troost (Raadslid)
Foto van Ellen Kerk Ellen Kerk (Commissielid)
 

PvdA

Fractie informatie

Logo van PvdA
Huidig aantal zetels
2

Leden

Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Fractievoorzitter)
Foto van Jaap Koppelaar Jaap Koppelaar (Raadslid) vanaf 02-07-2019
 

ChristenUnie

Fractie informatie

Logo van ChristenUnie
Huidig aantal zetels
1

Leden

Foto van Trijntje Johanne Visser-Hogeterp Trijntje Johanne Visser-Hogeterp (Fractievoorzitter)
Foto van Auke Pool Auke Pool (Commissielid)
 

Nederland Duurzaam

Fractie informatie

Logo van Nederland Duurzaam
Huidig aantal zetels
2

Leden

Foto van Sebastian Visser Sebastian Visser (Fractievoorzitter)
Foto van Milo Poland Milo Poland (Raadslid)
Foto van Mike Douma Mike Douma (Commissielid)
 

GroenLinks

Fractie informatie

Logo van GroenLinks
Huidig aantal zetels
2

Leden

Foto van Christiaan Kwint Christiaan Kwint (Fractievoorzitter)
Foto van Daniëlle Barhorst Daniëlle Barhorst (Raadslid)
Foto van Pieter-Jan de Groot Pieter-Jan de Groot (Commissielid)
 

Commissie Meespraak en Communicatie

Commissie informatie

Logo van Commissie Meespraak en Communicatie

Leden

Foto van Frank Reiber Frank Reiber (Plv. bestuurlijk coördinator)
Foto van Joke van Ruitenbeek Joke van Ruitenbeek (Bestuurlijk coördinator)
Foto van Jolanda van Ling-Wanst Jolanda van Ling-Wanst (Voorzitter commissie)
Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Commissielid)
Foto van Jasper John Jasper John (Commissielid)
Foto van Christiaan Kwint Christiaan Kwint (Commissielid)
Foto van Femke Lammerts Femke Lammerts (Commissielid)
Foto van Hilke Verhagen Hilke Verhagen (Commissielid)
Foto van Robert Vermeulen Robert Vermeulen (plv voorzitter commissie)
 

Presidium

Commissie informatie

Logo van Presidium

Leden

Foto van Michael Feelders Michael Feelders (Fractievoorzitter)
Foto van Falco Hoekstra Falco Hoekstra (Fractievoorzitter)
Foto van Gea Klercq Gea Klercq (Fractievoorzitter)
Foto van Christiaan Kwint Christiaan Kwint (Fractievoorzitter)
Foto van Willem-Jan Mandersloot Willem-Jan Mandersloot (Fractievoorzitter) vanaf 09-04-2019
Foto van René Schoemaker René Schoemaker (Fractievoorzitter)
Foto van Sebastian Visser Sebastian Visser (Fractievoorzitter)
Foto van Trijntje Johanne Visser-Hogeterp Trijntje Johanne Visser-Hogeterp (Fractievoorzitter)
Foto van Bert Blase Bert Blase (Raadsvoorzitter)
Foto van Stefan Brau Stefan Brau (Lid Raadsconvent)
 

Rekenkamer

Commissie informatie

Logo van Rekenkamer

Leden

Foto van Hans Oostendorp Hans Oostendorp (Voorzitter commissie) vanaf 01-01-2019
 

Commissieleden niet-raadslid

Commissie informatie

Logo van Commissieleden niet-raadslid

Leden

Foto van Mike Douma Mike Douma (Commissielid)
Foto van Pieter-Jan de Groot Pieter-Jan de Groot (Commissielid)
Foto van Ellen Kerk Ellen Kerk (Commissielid)
Foto van Auke Pool Auke Pool (Commissielid)
Foto van Frank Reiber Frank Reiber (Commissielid)
Foto van Mirjam Rijswijk-Swaalf Mirjam Rijswijk-Swaalf (Commissielid)
Foto van Kees Tesselaar Kees Tesselaar (Commissielid)
Foto van Robert Vermeulen Robert Vermeulen (Commissielid)
Foto van René Vrieswijk René Vrieswijk (Commissielid) vanaf 28-05-2019
 

Auditcommissie

Commissie informatie

Logo van Auditcommissie

Leden

Foto van Alex Harren Alex Harren (Voorzitter commissie)
Foto van Frank de Bont Frank de Bont (Raadslid)
Foto van Anja Grim Anja Grim (Raadslid)
Foto van Nico Troost Nico Troost (Raadslid)