VergaderingVergadering van Raadscommissie Stadsontwikkeling
Datum: 06-02-2018 20:00 uur


Raadzaal
1
0
1
1
1
2
2
12
6
4
2
1
0
0