VergaderingVergadering van Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling
Datum: 09-11-2017 20:00 uur


Raadzaal
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0