VergaderingVergadering van Presidium
Datum: 31-08-2021 18:30 uur
Voorzitter: B. Blase
Griffier: H. Wijnveen


B&W-kamer
1
1
2
2
0
1
3
2
0
0