VergaderingVergadering van Presidium
Datum: 22-06-2021 18:30 uur
Voorzitter: B. Blase
Griffier: H. Wijnveen


Video vergadering
1
1
1
2
1
0
1
0
0