vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Stand van zaken samenwerking met Langedijk. Stand van zaken commissie Meespraak en communicatie - vergadering d.d. 25 juni vervalt. Bestuurlijke termijnagenda 2019-6 vervalt. Eerstvolgende wordt toegevoegd aan de agenda van het Presidium d.d. 2 juli. Uit eten na de vergadering over de Voorjaarsnota - ook de commissieleden uitnodigen? S.v.z. anonimiseren stukken.Evaluatie VNG-congres juni 2019. Belangrijke data voor de raad in beeld: 12 juli worden de stukken voor de raad gepubliceerd, 10 september Herindelingsontwerp in Presidium en Commissie en vervolgens 25 september in de raad.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Het raadsbesluit is op 28 mei van de agenda gehaald (RB2019030). Het woord “nieuwe” GR Cocensus gaf verwarring. Dit omdat het om een wijziging ging van de GR Cocensus en geen nieuwe GR Concensus. Het college vond het verstandig om dit juridisch nader te toetsen en af te stemmen. De afstemming in de regio heeft plaatsgevonden en geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het voorstel. Het verzoek is om het stuk te agenderen voor de raadsvergadering van 2 juli 2019.
  vergroten verkleinen laden...
 • Commissie M. & c. d.d. 21 mei 2019. Auditcommissie d.d. 22 mei 2019.
  vergroten verkleinen laden...
 • Bijeenkomst in het kader van het project invoering omgevingswet op 29 augustus. Workshop rol van de raad bij herindelingen op 18 september 2019 en workshop onderzoek naar verbonden partijen op 3 oktober 2019. Informatieve bijeenkomst voor raads- en commissieleden. Wordt mondeling toegelicht.
  vergroten verkleinen laden...
 • 7

  Rondvraag

  Trouwzaal, Agendapunt
  vergroten verkleinen laden...
 • 8

  Sluiting

  Trouwzaal, Agendapunt
  vergroten verkleinen laden...