Openbare B&W vergadering 17 november 2015 09:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • In 2009 heeft de gemeente Heerhugowaard haar eerste nota Dierenwelzijn vastgesteld. Inmiddels zijn er grote stappen gemaakt in het vergroten van het dierenwelzijn in Heerhugowaard. Het is tijd voor het vaststellen van een herziene nota Dierenwelzijn, waarin de afspraken en wettelijke taken voor de komende jaren zijn geborgd. Per 1 januari 2016 zijn alle wettelijke taken vanuit de gemeente Heerhugowaard met de dierenopvangende en vervoer instanties vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten. De nota Dierenwelzijn is hierin het document waarin de taken, verantwoordelijkheden en ambities geborgd zijn
  laden...
 • De Pieter De Raat Stichting (DPRS) heeft een plan op stapel staan voor investeringen in een nieuwe Hugo-Oord. De externe financiering binnen dit plan bedraagt circa € 4,5 mln. Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ ) wil en kan deze financiering borgen met een garantstelling. Van de gemeente wordt door DPRS dan ook geen garantstelling gevraagd voor de nieuwe externe financiering. De gemeente Heerhugowaard heeft zich in het verleden wel garant gesteld voor leningen van DPRS. Ultimo staat de gemeente nog garant voor een bedrag van circa € 4,9 mln. Vraag die voorligt is dat het WFZ borg wil staan voor de nieuwe externe financiering maar daarbij de voorwaarde stelt dat de zekerheden van beide borgstellers (WFZ en gemeente HHW) op de totale externe financiering van DPRS duidelijk vastgelegd worden
  laden...
 • 1. Ten behoeve van de bedrijfsvoering van het Stadsbedrijf dient de gemeente een drietal bestelbussen en schaftketen over te nemen van WNK. Dit naar aanleiding van de veranderde vorm van het samenwerkingsverband met het WNK. 2. In 2014 is gestart met een pilot “nieuw maailbeleid”. Inmiddels is duidelijk dat we in de toekomst verder gaan met deze manier van werken. Ten tijde van de pilotperiode is ervoor gekozen om een werktuigendrager met maaimachine te huren. Uit financieel oogpunt is het verstandig om het apparaat nu zelf aan te schaffen
  laden...
 • Rond het uitvaartcentrum aan de Dreef blijken de kadastrale grenzen niet te corresponderen met de feitelijke situatie
  laden...
 • Senioren Heerhugowaard heeft op 26 oktober jl. schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een VNG brief met daarbij een modelverordening VTH-taken. Zij vragen hoe wij met de modelverordening omgaan en of wij aan en aan de kwaliteitseisen in 2016 kunnen gaan voldoen
  laden...
 • Hierbij ontvangt u de reacties van de provincie Noord-Holland en het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar(RHCA) naar aanleiding van de horizontale verantwoording voor het onderdeel Archivering
  laden...
 • Zoals bij zoveel scholen kent ook de Boomladder overlast bij het in- en uitgaan van de school. Bij de twee meest gebruikte ingangen proberen ouders de auto zo dicht als mogelijk bij de ingang te parkeren. Hierbij is het parkerenop het trottoir geen uitzondering. Dit zorgt voor onoverzichtelijke, onrustige en daardoor verkeersonveilige situaties voor de kinderen
  laden...
 • Het jaarprogramma Onderwijshuisvesting moet voor 1 januari 2016 worden vastgesteld. Voordat dit kan worden vastgesteld moet overeenstemming met het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) worden gevoerd met de schoolbesturen. Hiervoor dient het College de conceptbeschikkingen jaarprogramma Onderwijshuisvesting 2016 vast te stellen
  laden...
 • openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 3 november 2015
  laden...