VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 06-07-2021 20:00 uur
Voorzitter: B. Blase
Griffier: H. Wijnveen


Video vergadering
1
0
1
1
95
2
4
2
5
3
4
3
5
2
9
1
1