VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 01-06-2021 20:00 uur
Voorzitter: B. Blase
Griffier: H. Wijnveen


Video vergadering
1
0
1
1
82
3
3
3
9
5
7
3
4
4
2
4
4
3
11
3
8
6
0