VergaderingVergadering van Commissie Stad en Ruimte
Datum: 03-11-2020 20:00:00 uur


Video vergadering
1
0
1
0
0
6
3
4
0
1
1
2
3
0
0
0