Commissie Mens en Samenleving 19 mei 2020 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1

  Opening - mededelingen - vastellen agenda

  Agendapunt
  Video vergadering
  1 documenten

  Notities

 • 2

  Publieksrondvraag / spreekrecht

  Agendapunt
  Video vergadering
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  Actieve informatie

  Agendapunt
  Video vergadering
  geen documenten
  O.a. Politie geeft een toelichting op het veiligheidsbeeld van het moment.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De huidige praktijk bij de uitvoering van de WMO ten aanzien van het abonnementstarief, vervoer en dienstenvouchers, werkt naar tevredenheid en wordt nu vastgelegd in de wijzigen Verordening Maatschappelijke Ondersteuning. Wethouder Valent is voor dit agendapunt uitgenodigd. Portefeuille: WMO, Welzijn, beschermd wonen en ouderen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Gestreefd wordt naar het aardgasvrij maken van alle gebouwen in de Rivierenwijk-Zuid. Het plan is dat elk gebouw uiterlijk 2028 aardgasvrij-ready is. Om dat met gebruikmaking van subsidiegelden te kunnen uitvoeren wordt de gemeenteraad gevraagd hiervoor een budget beschikbaar te stellen. Wethouder Stam is voor dit agendapunt uitgenodigd. Portefeuille: Duurzaamheid.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De zendmachtiging voor het grondgebied van de gemeente Langedijk van de Stichting Radio Langedijk Compleet FM loopt binnenkort af. De stichting vraagt nu samen met de Stichting Heerhugowaard A Life een nieuwe zendvergunning aan bij het Commissariaat voor de media. Omdat Heerhugowaard à Life uitzendt in Heerhugowaard, vraagt het Commissariaat ook advies aan de gemeenteraad van Heerhugowaard. Wethouder Does is voor dit agendapunt uitgenodigd. Portefeuille: Cultuur, kunst, medio en bibliotheek.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Medio April zijn de jaarrekeningen 2019 en de ontwerpbegrotingen 2021 van de diverse gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad is gevraagd zijn zienswijze daarop kenbaar te maken aan de dagelijkse besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen. De betreffende stukken vindt u op de raadswebsite onder ‘dossiers’  ‘gemeenschappelijke regelingen’. Burgemeester Blase is voor dit agendapunt uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Medio April zijn de jaarrekeningen 2019 en de ontwerpbegrotingen 2021 van de diverse gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad is gevraagd zijn zienswijze daarop kenbaar te maken aan de dagelijkse besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen. De betreffende stukken vindt u op de raadswebsite onder ‘dossiers’  ‘gemeenschappelijke regelingen’. Wethouder Fintelman is voor dit agendapunt uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Medio April zijn de jaarrekeningen 2019 en de ontwerpbegrotingen 2021 van de diverse gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad is gevraagd zijn zienswijze daarop kenbaar te maken aan de dagelijkse besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen. De betreffende stukken vindt u op de raadswebsite onder ‘dossiers’  ‘gemeenschappelijke regelingen’. Wethouder Fintelman is voor dit agendapunt uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Medio April zijn de jaarrekeningen 2019 en de ontwerpbegrotingen 2021 van de diverse gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad is gevraagd zijn zienswijze daarop kenbaar te maken aan de dagelijkse besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen. De betreffende stukken vindt u op de raadswebsite onder ‘dossiers’  ‘gemeenschappelijke regelingen’. Wethouder Valent is voor dit agendapunt uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Medio April zijn de jaarrekeningen 2019 en de ontwerpbegrotingen 2021 van de diverse gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad is gevraagd zijn zienswijze daarop kenbaar te maken aan de dagelijkse besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen. De betreffende stukken vindt u op de raadswebsite onder ‘dossiers’  ‘gemeenschappelijke regelingen’. Wethouder Valent is voor dit agendapunt uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Medio April zijn de jaarrekeningen 2019 en de ontwerpbegrotingen 2021 van de diverse gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad is gevraagd zijn zienswijze daarop kenbaar te maken aan de dagelijkse besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen. De betreffende stukken vindt u op de raadswebsite onder ‘dossiers’  ‘gemeenschappelijke regelingen’. Wethouder Fintelmanr is voor dit agendapunt uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Medio April zijn de jaarrekeningen 2019 en de ontwerpbegrotingen 2021 van de diverse gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad is gevraagd zijn zienswijze daarop kenbaar te maken aan de dagelijkse besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen. Wethouder Valent is voor dit agendapunt uitgenodigd
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Medio April zijn de jaarrekeningen 2019 en de ontwerpbegrotingen 2021 van de diverse gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad is gevraagd zijn zienswijze daarop kenbaar te maken aan de dagelijkse besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen. De betreffende stukken vindt u op de raadswebsite onder ‘dossiers’  ‘gemeenschappelijke regelingen’. Wethouder Fintelman is voor dit agendapunt uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Medio April zijn de jaarrekeningen 2019 en de ontwerpbegrotingen 2021 van de diverse gemeenschappelijke regelingen aangeboden aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad is gevraagd zijn zienswijze daarop kenbaar te maken aan de dagelijkse besturen van de betreffende gemeenschappelijke regelingen. Wethouder Valent is voor dit agendapunt uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 17

  Raadsvoorstel Instellen fonds voor steunmaatregelen

  Agendapunt
  Video vergadering
  2 documenten
  Uw advies wordt gevraagd. Wethouder Fintelman is voor dit agendapunt uitgenodigd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 18

  Rondvraag

  Agendapunt
  Video vergadering
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 19

  Sluiting

  Agendapunt
  Video vergadering
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten