VergaderingVergadering van Commissie Meespraak en Communicatie
Datum: 19-11-2019 20:00 uur


Raadzaal
1
0
1
1
0
3
0
1
0
0