U bent aan zet

Het gemeentebestuur is er voor u. Daarom hecht zij veel waarde aan uw mening. U kunt dus ook op meerdere manieren invloed uitoefenen op de besluitvorming. U kunt:

  • Spreken tijdens een raads- of commissievergadering
  • Contact opnemen met een raadslid
  • Schrijven of e-mailen naar de raad (Raadsadres)
  • Een voorstel op de raadsagenda zetten (Burgerinitiatief)

Dit begint met dat u weet wat er speelt en waarover gesproken wordt. Zo zijn de vergaderingen van de gemeenteraad en de commissies in principe openbaar. De agenda's van de vergaderingen worden van tevoren gepubliceerd op deze site en u kunt de vergaderingen live online meekijken.

Download de activiteitenkalender en het vergaderschema van 2018 (pdf, 464 kB) 
Download de activiteitenkalender en het vergaderschema van 2019 (pdf, 298 kB)