Overzicht Raads- en Commissiestukken en bijlagen

Raads- en Commissiestukken en bijlagen

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (567)

download

Exporteren naar

PDF Excel

CBB190614 Bijlage Prestatieafspraken Woonwaard/HBV/gemeente Heerhugowaard 2020.pdf

gemeente-Heerhugowaard-2020.pdf PDF, 702.62 KB

Metadata

Publicatie datum
27-11-2019
Laatst gewijzigd
17-04-2020 15:51
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190618 Raadsvoorstel Kadernota 2021 Recreatieschap Geestmerambacht.pdf

CBB190618-Raadsvoorstel-Kadernota-2021-Recreatieschap-Geestmerambacht-1.pdf PDF, 203.13 KB

Metadata

Publicatie datum
28-11-2019
Laatst gewijzigd
08-04-2020 10:49
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190618 Bijlage Aanbiedingsbrief Kadernota Recreatieschap Geestmerambacht.pdf

CBB190618-Bijlage-Aanbiedingsbrief-Kadernota-Recreatieschap-Geestmerambacht.pdf PDF, 817.66 KB

Metadata

Publicatie datum
04-12-2019
Laatst gewijzigd
17-04-2020 16:04
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190618 Bijlage Kadernota 2021 Recreatieschap Geestmerambacht.pdf

CBB190618-Bijlage-Kadernota-2021-Recreatieschap-Geestmerambacht.pdf PDF, 674.57 KB

Metadata

Publicatie datum
04-12-2019
Laatst gewijzigd
17-04-2020 16:04
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190636 Bijlage Verlenging termijn aanvragen omgevingsvergunning.pdf

CBB190636-Bijlage-Verlenging-termijn-aanvragen-omgevingsvergunning.pdf PDF, 2.45 MB

Metadata

Publicatie datum
12-12-2019
Laatst gewijzigd
16-03-2020 10:34
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190639 Bijlage Beschikking 1237753/1288351 inz. ontwikkeling Stationsgebied.pdf

1288351-inz-ontwikkeling-Stationsgebied.pdf PDF, 3.02 MB

Metadata

Publicatie datum
12-12-2019
Laatst gewijzigd
01-07-2020 08:04
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190641 Bijlage Voorjaarsnota 2019.pdf

CBB190641-Bijlage-Voorjaarsnota-2019.pdf PDF, 903.36 KB

Metadata

Publicatie datum
12-12-2019
Laatst gewijzigd
12-03-2020 12:34
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190641 Raadsvoorstel Instellen Reserve Samen aan de Slag!.pdf

CBB190641-Raadsvoorstel-Instellen-Reserve-Samen-aan-de-Slag.pdf PDF, 170.99 KB

Metadata

Publicatie datum
12-12-2019
Laatst gewijzigd
07-05-2020 21:19
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190644 Raadsvoorstel Kadernota begroting 2021 gemeenschappelijke regeling (RHCA).pdf

CBB190644-Raadsvoorstel-Kadernota-begroting-2021-gemeenschappelijke-regeling-RHCA-1.pdf PDF, 206.14 KB

Metadata

Publicatie datum
11-12-2019
Laatst gewijzigd
28-04-2020 12:04
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190644 Bijlage mail kadernota GR RHCA.pdf

CBB190644-Bijlage-mail-kadernota-GR-RHCA.pdf PDF, 93.24 KB

Metadata

Publicatie datum
16-12-2019
Laatst gewijzigd
28-04-2020 12:04
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190648 Raadsvoorstel Verordening afvalstoffenheffing 2020 - aangepaste tarieven.pdf

CBB190648-Raadsvoorstel-Verordening-afvalstoffenheffing-2020-aangepaste-tarieven.pdf PDF, 263.46 KB

Metadata

Publicatie datum
16-12-2019
Laatst gewijzigd
10-04-2020 15:34
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190654 Raadsvoorstel Afvalinzameling - Zienswijze kadernota 2021 gemeenschappelijke regeling VVI.pdf

CBB190654-Raadsvoorstel-Afvalinzameling-Zienswijze-kadernota-2021-gemeenschappelijke-regeling-VVI.pdf PDF, 208.59 KB

Metadata

Publicatie datum
20-12-2019
Laatst gewijzigd
28-02-2020 19:49
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190655 Raadsvoorstel Zienswijze kadernota GGD Hollands Noorden.pdf

CBB190655-Raadsvoorstel-Zienswijze-kadernota-GGD-Hollands-Noorden-1.pdf PDF, 209.88 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2019
Laatst gewijzigd
23-06-2020 14:34
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190655 Bijlage 2 Aanbieding Kaderbrief 2021.pdf

CBB190655-Bijlage-2-Aanbieding-Kaderbrief-2021.pdf PDF, 53.11 KB

Metadata

Publicatie datum
16-12-2019
Laatst gewijzigd
28-04-2020 14:49
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190655 Bijlage Kadernota GGD Hollands Noorden.pdf

CBB190655-Bijlage-Kadernota-GGD-Hollands-Noorden.pdf PDF, 213.27 KB

Metadata

Publicatie datum
16-12-2019
Laatst gewijzigd
28-04-2020 14:49
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190656 BijlageToeristisch Actieplan 2020 Regio Alkmaar.pdf

CBB190656-BijlageToeristisch-Actieplan-2020-Regio-Alkmaar.pdf PDF, 1 MB

Metadata

Publicatie datum
20-12-2019
Laatst gewijzigd
17-04-2020 16:05
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190657 Raadsvoorstel Kadernota 2021 WNK Personeelsdiensten.pdf

CBB190657-Raadsvoorstel-Kadernota-2021-WNK-Personeelsdiensten-1.pdf PDF, 197.26 KB

Metadata

Publicatie datum
20-12-2019
Laatst gewijzigd
23-04-2020 11:49
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190657 Bijlage Kadernota 2021 WNK Personeelsdiensten.pdf

CBB190657-Bijlage-Kadernota-2021-WNK-Personeelsdiensten.pdf PDF, 1.48 MB

Metadata

Publicatie datum
20-12-2019
Laatst gewijzigd
07-05-2020 15:19
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190659 Raadsvoorstel Lidmaatschap werkgeversvereniging WNK Personeelsdiensten.pdf

CBB190659-Raadsvoorstel-Lidmaatschap-werkgeversvereniging-WNK-Personeelsdiensten-1.pdf PDF, 190.79 KB

Metadata

Publicatie datum
20-12-2019
Laatst gewijzigd
23-04-2020 12:04
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB19066 Bijlage 1 Zienswijze provincie ontwerpbestemmingsplan Stationsweg 114.pdf

CBB19066-Bijlage-1-Zienswijze-provincie-ontwerpbestemmingsplan-Stationsweg-114.pdf PDF, 3.32 MB

Metadata

Publicatie datum
31-01-2019
Laatst gewijzigd
27-08-2019 12:34
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190660 Raadsvoorstel Kadernota 2021 Halte Werk.pdf

CBB190660-Raadsvoorstel-Kadernota-2021-Halte-Werk-1.pdf PDF, 210.91 KB

Metadata

Publicatie datum
20-12-2019
Laatst gewijzigd
23-04-2020 12:04
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190660 Bijlage Kadernota Halte Werk 2021.pdf

CBB190660-Bijlage-Kadernota-Halte-Werk-2021.pdf PDF, 744.43 KB

Metadata

Publicatie datum
20-12-2019
Laatst gewijzigd
07-05-2020 15:19
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB200001 Bijlage Kadernota OD NHN 2021.pdf

CBB200001-Bijlage-Kadernota-OD-NHN-2021.pdf PDF, 32.55 MB

Metadata

Publicatie datum
12-12-2019
Laatst gewijzigd
02-03-2020 08:04
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB200011 Bijlage Zienswijze aansluiting van de GGD Hollands Noorden bij de Werkgeversvereniging SGO.pdf

CBB200011-Bijlage-Zienswijze-aansluiting-van-de-GGD-Hollands-Noorden-bij-de-Werkgeversvereniging-SGO.pdf PDF, 53.58 KB

Metadata

Publicatie datum
20-12-2019
Laatst gewijzigd
28-04-2020 14:49
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB200097 Bijlage 1 Rekenkamerbrief Sturing op grote projecten.pdf

CBB200097-Bijlage-1-Rekenkamerbrief-Sturing-op-grote-projecten.pdf PDF, 2.05 MB

Metadata

Publicatie datum
20-12-2019
Laatst gewijzigd
03-06-2020 14:19
Zichtbaarheid
Openbaar