Overzicht Raads- en Commissiestukken en bijlagen

Raads- en Commissiestukken en bijlagen

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (560)

download

Exporteren naar

PDF Excel

CBB190559 bijlage afschrift van Motie Gemeentehuis Energieneutraal.pdf

CBB190559-bijlage-afschrift-van-Motie-Gemeentehuis-Energieneutraal.pdf PDF, 1.25 MB

Metadata

Publicatie datum
30-10-2019
Laatst gewijzigd
17-04-2020 10:49
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190559 bijlage onderzoek Nieman verduurzaming gemeentehuis.pdf

CBB190559-bijlage-onderzoek-Nieman-verduurzaming-gemeentehuis.pdf PDF, 3.15 MB

Metadata

Publicatie datum
30-10-2019
Laatst gewijzigd
17-04-2020 10:49
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190559 bijlage samenvatting onderzoek Nieman verduurzaming gemeentehuis.pdf

CBB190559-bijlage-samenvatting-onderzoek-Nieman-verduurzaming-gemeentehuis.pdf PDF, 173.81 KB

Metadata

Publicatie datum
30-10-2019
Laatst gewijzigd
17-04-2020 10:49
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190569 Raadsvoorstel Wijziging Verordening Studietoeslag.pdf

CBB190569-Raadsvoorstel-Wijziging-Verordening-Studietoeslag-1.pdf PDF, 211.23 KB

Metadata

Publicatie datum
12-12-2019
Laatst gewijzigd
09-04-2020 10:34
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190569 Bijlage Verordening tot wijziging van de verordening individuele studietoeslag HHW 1-1-20.pdf

CBB190569-Bijlage-Verordening-tot-wijziging-van-de-verordening-individuele-studietoeslag-HHW-1-1-20.pdf PDF, 85.76 KB

Metadata

Publicatie datum
12-12-2019
Laatst gewijzigd
17-04-2020 16:05
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190573 Bijlage Brede Schoolbeleid 2014-2019.pdf

CBB190573-Bijlage-Brede-Schoolbeleid-2014-2019.pdf PDF, 264.74 KB

Metadata

Publicatie datum
07-11-2019
Laatst gewijzigd
17-04-2020 15:49
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190575 Raadsvoorstel deelname lidmaatschap werkgeversvereniging.pdf

CBB190575-Raadsvoorstel-deelname-lidmaatschap-werkgeversvereniging-1.pdf PDF, 222.38 KB

Metadata

Publicatie datum
07-11-2019
Laatst gewijzigd
29-01-2020 15:49
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190577 Raadsvoorstel Deelname OD NHN lidmaatschap werkgeversvereniging.pdf

CBB190577-Raadsvoorstel-Deelname-OD-NHN-lidmaatschap-werkgeversvereniging-1.pdf PDF, 146.71 KB

Metadata

Publicatie datum
08-11-2019
Laatst gewijzigd
29-01-2020 15:49
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190577 Bijlage Deelname OD NHN lidmaatschap werkgeversvereniging.pdf

CBB190577-Bijlage-Deelname-OD-NHN-lidmaatschap-werkgeversvereniging.pdf PDF, 134.49 KB

Metadata

Publicatie datum
29-10-2019
Laatst gewijzigd
28-01-2020 14:19
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190579 Raadsvoorstel Kadernota 2021 Cocensus.pdf

CBB190579-Raadsvoorstel-Kadernota-2021-Cocensus-1.pdf PDF, 198.69 KB

Metadata

Publicatie datum
11-11-2019
Laatst gewijzigd
08-04-2020 10:35
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190587 Bijlage Afvalinzameling - Tussenevaluatie grondstoffenbeleid RIB.pdf

CBB190587-Bijlage-Afvalinzameling-Tussenevaluatie-grondstoffenbeleid-RIB.pdf PDF, 1.39 MB

Metadata

Publicatie datum
04-10-2019
Laatst gewijzigd
12-01-2021 17:51
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190590 Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2019 naar aanleiding van Bestuursrapportage 2019.pdf

CBB190590-Raadsvoorstel-Begrotingswijziging-2019-naar-aanleiding-van-Bestuursrapportage-2019.pdf PDF, 280.02 KB

Metadata

Publicatie datum
14-11-2019
Laatst gewijzigd
01-09-2020 09:52
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190599 Bijlage Ontwerpbestemmingsplan De Rotonde.pdf

CBB190599-Bijlage-Ontwerpbestemmingsplan-De-Rotonde.pdf PDF, 6.27 MB

Metadata

Publicatie datum
26-11-2019
Laatst gewijzigd
17-04-2020 15:51
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190599 Bijlage Ontwerpbestemmingsplan geanonimiseerde bijlagen.pdf

CBB190599-Bijlage-Ontwerpbestemmingsplan-geanonimiseerde-bijlagen.pdf PDF, 16.37 MB

Metadata

Publicatie datum
29-11-2019
Laatst gewijzigd
17-04-2020 15:51
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190599 Bijlage Verbeelding de Rotonde.pdf

CBB190599-Bijlage-Verbeelding-de-Rotonde.pdf PDF, 311.28 KB

Metadata

Publicatie datum
26-11-2019
Laatst gewijzigd
17-04-2020 15:51
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190613 Raadsvoorstel Wijging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Holland noord.pdf

CBB190613-Raadsvoorstel-Wijging-Gemeenschappelijke-Regeling-Omgevingsdienst-Noord-Holland-noord-1.pdf PDF, 138.3 KB

Metadata

Publicatie datum
26-11-2019
Laatst gewijzigd
11-02-2020 13:49
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190613 Bijlage Wijziging gemeenschappelijke regeling OD NHN.pdf

CBB190613-Bijlage-Wijziging-gemeenschappelijke-regeling-OD-NHN.pdf PDF, 21.27 MB

Metadata

Publicatie datum
28-11-2019
Laatst gewijzigd
11-02-2020 13:49
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190614 Bijlage Prestatieafspraken Woonwaard/HBV/gemeente Heerhugowaard 2020.pdf

gemeente-Heerhugowaard-2020.pdf PDF, 702.62 KB

Metadata

Publicatie datum
27-11-2019
Laatst gewijzigd
17-04-2020 15:51
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190618 Raadsvoorstel Kadernota 2021 Recreatieschap Geestmerambacht.pdf

CBB190618-Raadsvoorstel-Kadernota-2021-Recreatieschap-Geestmerambacht-1.pdf PDF, 203.13 KB

Metadata

Publicatie datum
28-11-2019
Laatst gewijzigd
12-01-2021 17:51
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190618 Bijlage Aanbiedingsbrief Kadernota Recreatieschap Geestmerambacht.pdf

CBB190618-Bijlage-Aanbiedingsbrief-Kadernota-Recreatieschap-Geestmerambacht.pdf PDF, 817.66 KB

Metadata

Publicatie datum
04-12-2019
Laatst gewijzigd
12-01-2021 17:51
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190618 Bijlage Kadernota 2021 Recreatieschap Geestmerambacht.pdf

CBB190618-Bijlage-Kadernota-2021-Recreatieschap-Geestmerambacht.pdf PDF, 674.57 KB

Metadata

Publicatie datum
04-12-2019
Laatst gewijzigd
12-01-2021 17:51
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190636 Bijlage Verlenging termijn aanvragen omgevingsvergunning.pdf

CBB190636-Bijlage-Verlenging-termijn-aanvragen-omgevingsvergunning.pdf PDF, 2.45 MB

Metadata

Publicatie datum
12-12-2019
Laatst gewijzigd
01-09-2020 09:49
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190639 Bijlage Beschikking 1237753/1288351 inz. ontwikkeling Stationsgebied.pdf

1288351-inz-ontwikkeling-Stationsgebied.pdf PDF, 3.02 MB

Metadata

Publicatie datum
12-12-2019
Laatst gewijzigd
12-01-2021 15:50
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190641 Bijlage Voorjaarsnota 2019.pdf

CBB190641-Bijlage-Voorjaarsnota-2019.pdf PDF, 903.36 KB

Metadata

Publicatie datum
12-12-2019
Laatst gewijzigd
12-03-2020 12:34
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB190641 Raadsvoorstel Instellen Reserve Samen aan de Slag!.pdf

CBB190641-Raadsvoorstel-Instellen-Reserve-Samen-aan-de-Slag.pdf PDF, 170.99 KB

Metadata

Publicatie datum
12-12-2019
Laatst gewijzigd
04-09-2020 15:38
Zichtbaarheid
Openbaar