Overzicht Raads- en Commissiestukken en bijlagen

Raads- en Commissiestukken en bijlagen

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (65)

Exporteren naar

PDF Excel

Aanbiedingslijst ingekomen stukken raad 27 november 2018.pdf

Aanbiedingslijst-ingekomen-stukken-raad-27-november-2018.pdf PDF, 111.83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
03-10-2018
Laatst gewijzigd
13-02-2019 09:50
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief van regio Alkmaar aan provincie over Leeghwaterbrug.pdf

Brief-van-regio-Alkmaar-aan-provincie-over-Leeghwaterbrug.pdf PDF, 137.91 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
17-10-2018
Laatst gewijzigd
17-01-2019 14:34
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB180393 Bijlage Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r beoordeling Jan Glijnisweg 18 bc.pdf

CBB180393-Bijlage-Aanmeldnotitie-vormvrije-m-e-r-beoordeling-Jan-Glijnisweg-18-bc.pdf PDF, 1.03 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
02-10-2018
Laatst gewijzigd
01-04-2019 09:34
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB180418 Bijlage Reactie op zienswijze VTH verordening.pdf

CBB180418-Bijlage-Reactie-op-zienswijze-VTH-verordening.pdf PDF, 101.34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-10-2018
Laatst gewijzigd
13-05-2019 09:04
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB180418 Bijlage Toelichting kwaliteit VTH taken Omgevingsrecht Heerhugowaard.pdf

CBB180418-Bijlage-Toelichting-kwaliteit-VTH-taken-Omgevingsrecht-Heerhugowaard.pdf PDF, 178.52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-10-2018
Laatst gewijzigd
13-05-2019 09:04
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB180418 Bijlage verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht NHN.pdf

CBB180418-Bijlage-verordening-kwaliteit-VTH-omgevingsrecht-NHN.pdf PDF, 80.62 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-10-2018
Laatst gewijzigd
13-05-2019 09:04
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB180418 Bijlage zienswijze op verordening VTH kwaliteit.pdf

CBB180418-Bijlage-zienswijze-op-verordening-VTH-kwaliteit.pdf PDF, 4.86 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-10-2018
Laatst gewijzigd
16-10-2019 12:34
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB180420 Bijlage dashboard Halte Werk.pdf

CBB180420-Bijlage-dashboard-Halte-Werk.pdf PDF, 3.47 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
03-10-2018
Laatst gewijzigd
29-01-2019 12:05
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB180450 Bijlage 1 Plan van scholen basisonderwijs 2018-2021.pdf

CBB180450-Bijlage-1-Plan-van-scholen-basisonderwijs-2018-2021.pdf PDF, 1.43 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-10-2018
Laatst gewijzigd
02-02-2021 15:05
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB180453 Bijlage Bestuurlijke Termijnagenda.pdf

CBB180453-Bijlage-Bestuurlijke-Termijnagenda.pdf PDF, 172.88 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-10-2018
Laatst gewijzigd
28-08-2019 11:34
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB180456 Nota Collegevoorstel begroting 2019.pdf

CBB180456-Nota-Collegevoorstel-begroting-2019.pdf PDF, 236.34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
04-10-2018
Laatst gewijzigd
29-01-2019 12:05
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB180457 Bijlage 1 was-wordt lijst Belastingverordeningen 2019.pdf

CBB180457-Bijlage-1-was-wordt-lijst-Belastingverordeningen-2019.pdf PDF, 255.46 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
03-10-2018
Laatst gewijzigd
23-09-2019 11:33
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB180457 Bijlage 2 Kostendekkendheid legesverordening 2019 op hoofdstukniveau.pdf

CBB180457-Bijlage-2-Kostendekkendheid-legesverordening-2019-op-hoofdstukniveau.pdf PDF, 174.65 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
15-10-2018
Laatst gewijzigd
29-01-2019 12:05
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB180457 Bijlage 3 Concept tarieven paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen.pdf

CBB180457-Bijlage-3-Concept-tarieven-paspoorten-identiteitskaarten-en-rijbewijzen.pdf PDF, 63.83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
16-10-2018
Laatst gewijzigd
29-01-2019 12:05
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB180463 Raadsinformatiebrief Bedrijfsplan ambtelijke fusie & verkenning Bijlage PvA Berenschot.pdf

CBB180463-Raadsinformatiebrief-Bedrijfsplan-ambtelijke-fusie-verkenning-Bijlage-PvA-Berenschot.pdf PDF, 948.27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
18-10-2018
Laatst gewijzigd
17-01-2019 14:49
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB180466 Bijlage toekomstvisie Alton - ondernemers.pdf

CBB180466-Bijlage-toekomstvisie-Alton-ondernemers.pdf PDF, 1.26 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
09-10-2018
Laatst gewijzigd
10-07-2019 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB180466 Bijlage Beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Reinderseiland.pdf

CBB180466-Bijlage-Beantwoording-zienswijzen-en-ambtshalve-wijzigingen-bestemmingsplan-Reinderseiland.pdf PDF, 100.58 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
09-10-2018
Laatst gewijzigd
10-07-2019 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Cbb180466 Bijlage Bestemmingsplan Reinderseiland.pdf

Cbb180466-Bijlage-Bestemmingsplan-Reinderseiland.pdf PDF, 707.89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-10-2018
Laatst gewijzigd
10-07-2019 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB180466 Bijlage verbeelding bestemmingsplan Reinderseiland.pdf

CBB180466-Bijlage-verbeelding-bestemmingsplan-Reinderseiland.pdf PDF, 998.75 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-10-2018
Laatst gewijzigd
10-07-2019 13:04
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB180470 Bijlage Bestuursrapportage 2018.pdf

CBB180470-Bijlage-Bestuursrapportage-2018.pdf PDF, 561.83 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-10-2018
Laatst gewijzigd
29-01-2019 12:05
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB180470 Raadsinformatiebrief Bestuursrapportage 2018.pdf

CBB180470-Raadsinformatiebrief-Bestuursrapportage-2018.pdf PDF, 168.78 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
11-10-2018
Laatst gewijzigd
29-01-2019 12:05
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB180485 Bijlage 2 Bestuurlijke reactie op zienswijzen jaarstukken 2017.pdf

CBB180485-Bijlage-2-Bestuurlijke-reactie-op-zienswijzen-jaarstukken-2017.pdf PDF, 362.89 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
30-10-2018
Laatst gewijzigd
29-01-2019 12:06
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB180485 Bijlage 3 GGD bijlage - 1e begrotingswijziging 2018.pdf

CBB180485-Bijlage-3-GGD-bijlage-1e-begrotingswijziging-2018.pdf PDF, 463.52 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-10-2018
Laatst gewijzigd
14-01-2019 10:19
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB180485 Bijlage 4 GGD bijlage - 2e begrotingswijziging 2018.pdf

CBB180485-Bijlage-4-GGD-bijlage-2e-begrotingswijziging-2018.pdf PDF, 290.82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-10-2018
Laatst gewijzigd
14-01-2019 10:19
Zichtbaarheid
Openbaar

CBB180485 Bijlage 5 GGD bijlage - 180905 AB aangepaste programmabegroting 2019.pdf

CBB180485-Bijlage-5-GGD-bijlage-180905-AB-aangepaste-programmabegroting-2019.pdf PDF, 799.27 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
05-10-2018
Laatst gewijzigd
14-01-2019 10:19
Zichtbaarheid
Openbaar