Overzicht Raads- en Commissiestukken en bijlagen

Raads- en Commissiestukken en bijlagen

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (651)

download

Exporteren naar

PDF Excel

aanbiedingsbrief vertrouwelijk besluit inzake mogelijke overtreding van artikel 25i van de Mededings.pdf

aanbiedingsbrief-vertrouwelijk-besluit-inzake-mogelijke-overtreding-van-artikel-25i-van-de-Mededings.pdf PDF, 8.02 MB

Metadata

Publicatie datum
22-04-2016
Laatst gewijzigd
19-06-2017 16:19
Zichtbaarheid
Openbaar

Aanpassen tarieven verordening liggeld pleziervaartuigen en verordening campergelden.pdf

Aanpassen-tarieven-verordening-liggeld-pleziervaartuigen-en-verordening-campergelden.pdf PDF, 179.16 KB

Metadata

Publicatie datum
01-03-2016
Laatst gewijzigd
17-05-2017 15:50
Zichtbaarheid
Openbaar

Aanpassing afstemmingsverordening 2016.pdf

Aanpassing-afstemmingsverordening-2016.pdf PDF, 157.37 KB

Metadata

Publicatie datum
11-05-2016
Laatst gewijzigd
17-05-2017 15:50
Zichtbaarheid
Openbaar

Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening.pdf

Aanpassing-Algemene-Plaatselijke-Verordening.pdf PDF, 170.54 KB

Metadata

Publicatie datum
04-02-2016
Laatst gewijzigd
17-05-2017 15:50
Zichtbaarheid
Openbaar

Aanpassing grondbeleid met de mogelijkheid tot gronduitgifte in erfpacht op bedrijventerre.pdf

Aanpassing-grondbeleid-met-de-mogelijkheid-tot-gronduitgifte-in-erfpacht-op-bedrijventerre.pdf PDF, 146.68 KB

Metadata

Publicatie datum
11-08-2016
Laatst gewijzigd
22-05-2017 15:14
Zichtbaarheid
Openbaar

Aanpassing Huisvestingsverordening Heerhugowaard 2015.pdf

Aanpassing-Huisvestingsverordening-Heerhugowaard-2015.pdf PDF, 124.55 KB

Metadata

Publicatie datum
25-10-2016
Laatst gewijzigd
17-05-2017 15:50
Zichtbaarheid
Openbaar

Aanvullende brief over procedure en status van het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van GGD Hollands N.pdf

Aanvullende-brief-over-procedure-en-status-van-het-Meerjarenbeleidsplan-2016-2019-van-GGD-Hollands-N.pdf PDF, 39.83 KB

Metadata

Publicatie datum
20-05-2016
Laatst gewijzigd
12-07-2016 09:31
Zichtbaarheid
Openbaar

Actualiseren controleverordening Heerhugowaard.pdf

Actualiseren-controleverordening-Heerhugowaard.pdf PDF, 115.26 KB

Metadata

Publicatie datum
29-02-2016
Laatst gewijzigd
17-05-2017 15:50
Zichtbaarheid
Openbaar

Advisering met betrekking tot toewijzing zendmachtiging lokake omroep..pdf

Advisering-met-betrekking-tot-toewijzing-zendmachtiging-lokake-omroep.pdf PDF, 156.24 KB

Metadata

Publicatie datum
05-01-2016
Laatst gewijzigd
17-05-2017 16:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Afvalinzameling: Jaarstukken 2015 en conceptbegroting 2017 van gemeenschappelijke regeling.pdf

Afvalinzameling-Jaarstukken-2015-en-conceptbegroting-2017-van-gemeenschappelijke-regeling.pdf PDF, 164.5 KB

Metadata

Publicatie datum
02-05-2016
Laatst gewijzigd
17-05-2017 16:05
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 2016-12-20 A; SH PvdA Amendement 15 woningen.pdf

Amendement-2016-12-20-A-SH-PvdA-Amendement-15-woningen.pdf PDF, 124.15 KB

Metadata

Publicatie datum
19-12-2016
Laatst gewijzigd
27-12-2016 15:05
Zichtbaarheid
Openbaar

Art 1 NHN Bijlage Begeleidende brief aan fractievoorzitter jaarbericht 2015.pdf

Art-1-NHN-Bijlage-Begeleidende-brief-aan-fractievoorzitter-jaarbericht-2015.pdf PDF, 60.32 KB

Metadata

Publicatie datum
22-02-2016
Laatst gewijzigd
08-03-2016 15:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Art 1 NHN Bijlage Jaarbericht 2015.pdf

Art-1-NHN-Bijlage-Jaarbericht-2015.pdf PDF, 1.67 MB

Metadata

Publicatie datum
22-02-2016
Laatst gewijzigd
08-03-2016 15:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Art 1 NHN Bijlage Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie.pdf

Art-1-NHN-Bijlage-Nationaal-Actieprogramma-tegen-discriminatie.pdf PDF, 153.23 KB

Metadata

Publicatie datum
22-02-2016
Laatst gewijzigd
08-03-2016 15:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Auditcommissie 2016-05-23 Notulen.pdf

Auditcommissie-2016-05-23-Notulen.pdf PDF, 195.15 KB

Metadata

Publicatie datum
08-09-2016
Laatst gewijzigd
21-09-2016 15:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording vragen agendapunt: Verklaring van geen Bedenkingen Nieuw Waard t.b.v. raadsvergadering.pdf

Beantwoording-vragen-agendapunt-Verklaring-van-geen-Bedenkingen-Nieuw-Waard-t-b-v-raadsvergadering-1.pdf PDF, 209.98 KB

Metadata

Publicatie datum
21-03-2016
Laatst gewijzigd
22-03-2016 07:30
Zichtbaarheid
Openbaar

Begrotingswijziging bestuursrapportage 2016.pdf

Begrotingswijziging-bestuursrapportage-2016.pdf PDF, 163.7 KB

Metadata

Publicatie datum
10-10-2016
Laatst gewijzigd
17-05-2017 16:20
Zichtbaarheid
Openbaar

Behandeling moties en vaststellen lijst categorien 6.5 Bor.pdf

Behandeling-moties-en-vaststellen-lijst-categorien-6-5-Bor.pdf PDF, 254.28 KB

Metadata

Publicatie datum
24-10-2016
Laatst gewijzigd
17-05-2017 16:20
Zichtbaarheid
Openbaar

Belastingverordeningen 2017.pdf

Belastingverordeningen-2017.pdf PDF, 138.16 KB

Metadata

Publicatie datum
12-10-2016
Laatst gewijzigd
17-05-2017 16:20
Zichtbaarheid
Openbaar

Beleidsplan volkstuinen (behorende bij RB2011128).pdf

Beleidsplan-volkstuinen-behorende-bij-RB2011128.pdf PDF, 1.99 MB

Metadata

Publicatie datum
18-08-2016
Laatst gewijzigd
19-09-2016 09:49
Zichtbaarheid
Openbaar

Benoeming S. Visser tot commissielid voor de fractie Nederland Duurzaam.pdf

Benoeming-S-Visser-tot-commissielid-voor-de-fractie-Nederland-Duurzaam.pdf PDF, 86.73 KB

Metadata

Publicatie datum
10-10-2016
Laatst gewijzigd
17-05-2017 16:20
Zichtbaarheid
Openbaar

Bericht mbt vragen belastingaangifte klanten Halte Werk.pdf

Bericht-mbt-vragen-belastingaangifte-klanten-Halte-Werk.pdf PDF, 269.45 KB

Metadata

Publicatie datum
24-03-2016
Laatst gewijzigd
12-04-2016 16:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Besluit tot toelating commissielid niet raadslid JM van Ruitenbeek.pdf

Besluit-tot-toelating-commissielid-niet-raadslid-JM-van-Ruitenbeek.pdf PDF, 78.33 KB

Metadata

Publicatie datum
11-04-2016
Laatst gewijzigd
18-05-2017 11:05
Zichtbaarheid
Openbaar

Bestuursrapportage RUD NHN.pdf

Bestuursrapportage-RUD-NHN.pdf PDF, 503.59 KB

Metadata

Publicatie datum
09-11-2016
Laatst gewijzigd
20-04-2017 17:29
Zichtbaarheid
Openbaar

Bewonersbrief over verplaatsing hertenkamp.pdf

Bewonersbrief-over-verplaatsing-hertenkamp.pdf PDF, 54.77 KB

Metadata

Publicatie datum
15-06-2016
Laatst gewijzigd
16-06-2016 08:16
Zichtbaarheid
Openbaar