Overzicht Raads- en Commissiestukken en bijlagen

Raads- en Commissiestukken en bijlagen

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (312)

download

Exporteren naar

PDF Excel

RB2012049 Verlenen ontheffing vereiste van ingezetenschap voor wethouder Binnendijk.pdf

RB2012049-Verlenen-ontheffing-vereiste-van-ingezetenschap-voor-wethouder-Binnendijk.pdf PDF, 145.68 KB

Metadata

Publicatie datum
22-03-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 14:31
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012050 Benoeming voorzitter commissie Middelen.pdf

RB2012050-Benoeming-voorzitter-commissie-Middelen.pdf PDF, 66.24 KB

Metadata

Publicatie datum
27-03-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 14:31
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012051 Wijziging samenstelling commissies.pdf

RB2012051-Wijziging-samenstelling-commissies.pdf PDF, 75.93 KB

Metadata

Publicatie datum
27-03-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 14:31
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012052 Bidbook ter bevordering van subsidiekansen voor gemeentelijke projecten.pdf

RB2012052-Bidbook-ter-bevordering-van-subsidiekansen-voor-gemeentelijke-projecten.pdf PDF, 117.62 KB

Metadata

Publicatie datum
27-03-2012
Laatst gewijzigd
19-07-2012 10:20
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012054 Bestemmingsplan Uitvaartfaciliteit Heerhugowaard.pdf

RB2012054-Bestemmingsplan-Uitvaartfaciliteit-Heerhugowaard.pdf PDF, 291.3 KB

Metadata

Publicatie datum
04-04-2012
Laatst gewijzigd
25-03-2014 15:31
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012055 Benoeming plaatsvervangend voorzitter commissie Maatschappelijke Ontwikkeling.pdf

RB2012055-Benoeming-plaatsvervangend-voorzitter-commissie-Maatschappelijke-Ontwikkeling.pdf PDF, 89.05 KB

Metadata

Publicatie datum
11-04-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 14:31
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012056 Ruimtelijke visie Beukenlaan / bouwplan Het Swannerhof.pdf

RB2012056-Ruimtelijke-visie-Beukenlaan---bouwplan-Het-Swannerhof.pdf PDF, 99.19 KB

Metadata

Publicatie datum
11-04-2012
Laatst gewijzigd
23-03-2015 13:00
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012057 bijlage Programma Duurzaamheid 2012 - 2015.pdf

RB2012057-bijlage-Programma-Duurzaamheid-2012---2015.pdf PDF, 286.56 KB

Metadata

Publicatie datum
16-04-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 17:31
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012057 Programma Duurzaamheid 2012 tot 2015.pdf

RB2012057-Programma-Duurzaamheid-2012-tot-2015.pdf PDF, 282.44 KB

Metadata

Publicatie datum
11-04-2012
Laatst gewijzigd
02-05-2017 09:04
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012058 Aanvraag herstructureringsfaciliteit Sociale Werkvoorziening, WSW Regio Alkmaar.pdf

RB2012058-Aanvraag-herstructureringsfaciliteit-Sociale-Werkvoorziening--WSW-Regio-Alkmaar.pdf PDF, 100.41 KB

Metadata

Publicatie datum
13-04-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 14:31
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012059 Vaststelling bestemmingsplan Jan Glijnisweg 91a.pdf

RB2012059-Vaststelling-bestemmingsplan-Jan-Glijnisweg-91a.pdf PDF, 206.06 KB

Metadata

Publicatie datum
19-04-2012
Laatst gewijzigd
23-11-2015 12:00
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012060 Vaststelling bestemmingsplan Beukenlaan 6a.pdf

RB2012060-Vaststelling-bestemmingsplan-Beukenlaan-6a.pdf PDF, 198.19 KB

Metadata

Publicatie datum
19-04-2012
Laatst gewijzigd
23-11-2015 12:00
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012061 Bijlage verbeelding voorbereidingsbesluit Schoorlaan- Leekstraat- Hornstraat- Sluis.pdf

RB2012061-Bijlage-verbeelding-voorbereidingsbesluit-Schoorlaan--Leekstraat--Hornstraat--Sluis.pdf PDF, 141.8 KB

Metadata

Publicatie datum
24-04-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 17:30
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012061 verlengen voorbereidingsbesluit Schoorlaan-Leekstraat- Hornstraat en nieuw voorbereidingsb.pdf

RB2012061-verlengen-voorbereidingsbesluit-Schoorlaan-Leekstraat--Hornstraat-en-nieuw-voorbereidingsb.pdf PDF, 134.34 KB

Metadata

Publicatie datum
24-04-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 17:31
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012062 rectificatie naamgeving afstemmingsverordeningverordening WWB 2012.pdf

RB2012062-rectificatie-naamgeving-afstemmingsverordeningverordening-WWB-2012.pdf PDF, 94.45 KB

Metadata

Publicatie datum
01-05-2012
Laatst gewijzigd
22-01-2015 15:15
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012063 ontslag de heer JM Hoogland per 1 oktober 2012.pdf

RB2012063-ontslag-de-heer-JM-Hoogland-per-1-oktober-2012.pdf PDF, 78.14 KB

Metadata

Publicatie datum
01-05-2012
Laatst gewijzigd
11-06-2012 18:00
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012064 bijlage accountantsverklaring.pdf

RB2012064-bijlage-accountantsverklaring.pdf PDF, 150.66 KB

Metadata

Publicatie datum
01-06-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 17:18
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012064 bijlage brief GGD E201208788.pdf

RB2012064-bijlage-brief-GGD-E201208788.pdf PDF, 1.42 MB

Metadata

Publicatie datum
06-06-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 17:19
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012064 bijlage brief programmaverantwoording.pdf

RB2012064-bijlage-brief-programmaverantwoording.pdf PDF, 954.02 KB

Metadata

Publicatie datum
01-06-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 17:18
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012064 bijlage Jaarstukken 2011 GGD.pdf

RB2012064-bijlage-Jaarstukken-2011-GGD.pdf PDF, 1.75 MB

Metadata

Publicatie datum
01-06-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 17:18
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012064 bijlage Programmabegroting GGD.pdf

RB2012064-bijlage-Programmabegroting-GGD.pdf PDF, 351.61 KB

Metadata

Publicatie datum
01-06-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 17:18
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012064 bijlage verslag klankbordgroep.pdf

RB2012064-bijlage-verslag-klankbordgroep.pdf PDF, 68.38 KB

Metadata

Publicatie datum
01-06-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 17:18
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012064 Jaarstukken GGD Hollands Noorden Jaarrekening 2011 en begroting 2013.pdf

RB2012064-Jaarstukken-GGD-Hollands-Noorden-Jaarrekening-2011-en-begroting-2013.pdf PDF, 272.66 KB

Metadata

Publicatie datum
01-05-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 17:19
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012066 Jaarstukken Veiligheidsregio Noord Holland Noord 2011.pdf

RB2012066-Jaarstukken-Veiligheidsregio-Noord-Holland-Noord-2011.pdf PDF, 2.69 MB

Metadata

Publicatie datum
02-05-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 17:31
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012067 Begroting Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2013.pdf

RB2012067-Begroting-Veiligheidsregio-Noord-Holland-Noord-2013.pdf PDF, 2.54 MB

Metadata

Publicatie datum
02-05-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 17:19
Zichtbaarheid
Openbaar