Overzicht Raads- en Commissiestukken en bijlagen

Raads- en Commissiestukken en bijlagen

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (17)

download

Exporteren naar

PDF Excel

concept rapport van bevindingen deloitte 2012.pdf

concept-rapport-van-bevindingen-deloitte-2012.pdf PDF, 610.56 KB

Metadata

Publicatie datum
01-01-2012
Laatst gewijzigd
27-05-2013 19:49
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2011014 Groot onderhoud openbare buitenruimte 2011.pdf

RB2011014--Groot-onderhoud-openbare-buitenruimte-2011.pdf PDF, 279.73 KB

Metadata

Publicatie datum
01-01-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 14:31
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2011103 Bijlage Verordening werkgeverscommissie voor de griffie.pdf

RB2011103-Bijlage-Verordening-werkgeverscommissie-voor-de-griffie.pdf PDF, 62.57 KB

Metadata

Publicatie datum
01-01-2012
Laatst gewijzigd
05-10-2016 12:34
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012002 Verordening bestuursrechtelijke geldschulden.pdf

RB2012002-Verordening-bestuursrechtelijke-geldschulden.pdf PDF, 431.79 KB

Metadata

Publicatie datum
01-01-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 17:31
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012003 beschikbaar stellen krediet voor herbestrating openbaar toegangspad Tennisvereniging Heerh.pdf

RB2012003-beschikbaar-stellen-krediet-voor-herbestrating-openbaar-toegangspad-Tennisvereniging-Heerh.pdf PDF, 890.18 KB

Metadata

Publicatie datum
02-01-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 14:16
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012004 Modernisering Sportcomplex De Vork.pdf

RB2012004-Modernisering-Sportcomplex-De-Vork.pdf PDF, 3.2 MB

Metadata

Publicatie datum
04-01-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 14:16
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012006 Regionale samenwerking Sociale diensten.pdf

RB2012006-Regionale-samenwerking-Sociale-diensten.pdf PDF, 2.44 MB

Metadata

Publicatie datum
10-01-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 14:16
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012007 Herziening NBK1 2012 inclusief verloop van de reserve NBK1.pdf

RB2012007-Herziening-NBK1-2012-inclusief-verloop-van-de-reserve-NBK1.pdf PDF, 2.91 MB

Metadata

Publicatie datum
10-01-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 14:16
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012009 Voorstel tot uittreden uit de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alk.pdf

RB2012009-Voorstel-tot-uittreden-uit-de-gemeenschappelijke-regeling-Regionaal-Historisch-Centrum-Alk.pdf PDF, 4.51 MB

Metadata

Publicatie datum
12-01-2012
Laatst gewijzigd
12-05-2016 08:45
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012010 Update agressie en geweld beleid.pdf

RB2012010-Update-agressie-en-geweld-beleid.pdf PDF, 450.71 KB

Metadata

Publicatie datum
12-01-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 14:16
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012011 invoeringsbudget transitie jeugdzorg 2012.pdf

RB2012011-invoeringsbudget-transitie-jeugdzorg-2012.pdf PDF, 582.77 KB

Metadata

Publicatie datum
13-01-2012
Laatst gewijzigd
07-07-2017 11:04
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012012 Meerjarenbeleidsplan GGD Hollands Noorden.pdf

RB2012012-Meerjarenbeleidsplan-GGD-Hollands-Noorden.pdf PDF, 29.07 KB

Metadata

Publicatie datum
17-01-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 17:19
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012013 Vormen voorziening afbouwregeling voor de ISP- subsidies en geactualiseerde bezuiniging op.pdf

RB2012013-Vormen-voorziening-afbouwregeling-voor-de-ISP--subsidies-en-geactualiseerde-bezuiniging-op.pdf PDF, 1.43 MB

Metadata

Publicatie datum
18-01-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 14:16
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012014 financiering en verplaatsing volkstuincomplex Oosterwaard.pdf

RB2012014-financiering-en-verplaatsing-volkstuincomplex-Oosterwaard.pdf PDF, 1.43 MB

Metadata

Publicatie datum
18-01-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 14:16
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012015 Begrotingswijziging februari 2012.pdf

RB2012015-Begrotingswijziging-februari-2012.pdf PDF, 1.17 MB

Metadata

Publicatie datum
23-01-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 14:16
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012016 Wmo uitvoeringsplan 2012.pdf

RB2012016-Wmo-uitvoeringsplan-2012.pdf PDF, 1.08 MB

Metadata

Publicatie datum
31-01-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 14:16
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2012144 Afvalinzameling: Grondstoffenbeleidsplan 2013 - 2016.pdf

RB2012144-Afvalinzameling-Grondstoffenbeleidsplan-2013---2016.pdf PDF, 70.07 KB

Metadata

Publicatie datum
01-01-2012
Laatst gewijzigd
02-05-2017 09:20
Zichtbaarheid
Openbaar