Overzicht Raads- en Commissiestukken en bijlagen

Raads- en Commissiestukken en bijlagen

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (77)

Exporteren naar

PDF Excel

RB2010121 Herbenoemen voorzitter en huidige leden Rekenkamercommissie per 1 januari 2011.pdf

RB2010121-Herbenoemen-voorzitter-en-huidige-leden-Rekenkamercommissie-per-1-januari-2011.pdf PDF, 77.81 KB

Metadata

Publicatie datum
27-09-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:01
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010129 Stichting Cool.pdf

RB2010129-Stichting-Cool.pdf PDF, 600.35 KB

Metadata

Publicatie datum
07-10-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:16
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010130 verzoek om wijziging van de bestemming glastuinbouw in wonen op Plaetmanstraat 51.pdf

RB2010130-verzoek-om-wijziging-van-de-bestemming-glastuinbouw-in-wonen-op-Plaetmanstraat-51.pdf PDF, 589.8 KB

Metadata

Publicatie datum
12-10-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:16
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010131 Raadsvoorstel raadsbegroting 2011.pdf

RB2010131-Raadsvoorstel-raadsbegroting-2011.pdf PDF, 980.58 KB

Metadata

Publicatie datum
29-09-2010
Laatst gewijzigd
24-06-2015 10:45
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010135 Vaststelling offerteaanvraag inclusief programma van eisen voor benoeming accountant per.pdf

RB2010135-Vaststelling-offerteaanvraag-inclusief-programma-van-eisen-voor-benoeming-accountant-per.pdf PDF, 61.33 KB

Metadata

Publicatie datum
20-10-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:16
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010136 Belastingverordeningen 2011.pdf

RB2010136-Belastingverordeningen-2011.pdf PDF, 1.16 MB

Metadata

Publicatie datum
25-10-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:16
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010138 Advies aanvraag Stichting Heerhugowaard A Life tot aanwijzing als lokale publieke media-i.pdf

RB2010138-Advies-aanvraag-Stichting-Heerhugowaard-A-Life-tot-aanwijzing-als-lokale-publieke-media-i.pdf PDF, 228.45 KB

Metadata

Publicatie datum
28-10-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:16
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010139 Actualisering budgetten 2010.pdf

RB2010139-Actualisering-budgetten-2010.pdf PDF, 106.68 KB

Metadata

Publicatie datum
03-11-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:16
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010141 Garantstelling rekening courantkrediet t.b.v. st. Primeur Fonds.pdf

RB2010141-Garantstelling-rekening-courantkrediet-t-b-v-st-Primeur-Fonds.pdf PDF, 200.91 KB

Metadata

Publicatie datum
08-11-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:16
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010145 Instellen Bestemmingsreserve Duurzaamheid.pdf

RB2010145-Instellen-Bestemmingsreserve-Duurzaamheid.pdf PDF, 359.5 KB

Metadata

Publicatie datum
11-11-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:16
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010148 Mandatering afhandeling van aan de raad gerichte Wob-verzoeken aan de raadsgriffier.pdf

RB2010148-Mandatering-afhandeling-van-aan-de-raad-gerichte-Wob-verzoeken-aan-de-raadsgriffier.pdf PDF, 70.03 KB

Metadata

Publicatie datum
16-11-2010
Laatst gewijzigd
05-10-2016 12:34
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010151 Algemene subsidieverordening, bijlage verordening.pdf

RB2010151-Algemene-subsidieverordening--bijlage-verordening.pdf PDF, 87.54 KB

Metadata

Publicatie datum
19-11-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:15
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010151 Algemene subsidieverordening.pdf

RB2010151-Algemene-subsidieverordening.pdf PDF, 275.64 KB

Metadata

Publicatie datum
18-11-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:16
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010154 Benoeming tijdelijke loco-raadsgriffier.pdf

RB2010154-Benoeming-tijdelijke-loco-raadsgriffier.pdf PDF, 71.23 KB

Metadata

Publicatie datum
29-11-2010
Laatst gewijzigd
05-10-2016 12:34
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010156 Wijziging samenstelling commissies Middelen en Stadsontwikkeling.pdf

RB2010156-Wijziging-samenstelling-commissies-Middelen-en-Stadsontwikkeling.pdf PDF, 51.47 KB

Metadata

Publicatie datum
30-11-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:16
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2011002 Wmo-uitvoeringsplan 2011.pdf

RB2011002-Wmo-uitvoeringsplan-2011.pdf PDF, 54.76 KB

Metadata

Publicatie datum
07-12-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 14:31
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2011003 Visiedocument Windenergie in Heerhugowaard.pdf

RB2011003-Visiedocument-Windenergie-in-Heerhugowaard.pdf PDF, 289.76 KB

Metadata

Publicatie datum
07-12-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 14:31
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2011004 Taakmutaties algemene uitkering 2011.pdf

RB2011004-Taakmutaties-algemene-uitkering-2011.pdf PDF, 215.85 KB

Metadata

Publicatie datum
08-12-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 14:31
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2011006 Programmabegroting 2011 van de GGD Hollands Noorden..pdf

RB2011006-Programmabegroting-2011-van-de-GGD-Hollands-Noorden.pdf PDF, 142.72 KB

Metadata

Publicatie datum
09-12-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:16
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2011007 Actualisatie onderhoudsfonds gemeentelijke gebouwen.pdf

RB2011007-Actualisatie-onderhoudsfonds-gemeentelijke-gebouwen.pdf PDF, 122.21 KB

Metadata

Publicatie datum
14-12-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 14:31
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2011008 1ste wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv).pdf

RB2011008-1ste-wijziging-Algemene-plaatselijke-verordening-Apv.pdf PDF, 250.45 KB

Metadata

Publicatie datum
15-12-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 14:31
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2011009 Bezuinigingsvoorstellen GGD.pdf

RB2011009-Bezuinigingsvoorstellen-GGD.pdf PDF, 489.28 KB

Metadata

Publicatie datum
20-12-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:16
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2011017 Maatregelenverordening WIJ bijlage 2: Wet Investeren in Jongeren (Verordening).pdf

RB2011017-Maatregelenverordening-WIJ-bijlage-2-Wet-Investeren-in-Jongeren-Verordening.pdf PDF, 224.84 KB

Metadata

Publicatie datum
01-12-2010
Laatst gewijzigd
17-05-2017 12:21
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2011017 Vaststellen verordeningen Wet investeren in jongeren.pdf

RB2011017-Vaststellen-verordeningen-Wet-investeren-in-jongeren.pdf PDF, 2.6 MB

Metadata

Publicatie datum
01-12-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 14:31
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2011018 Garantstelling De Pieter Raat Stichting.pdf

RB2011018-Garantstelling-De-Pieter-Raat-Stichting.pdf PDF, 127.64 KB

Metadata

Publicatie datum
09-11-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 14:31
Zichtbaarheid
Openbaar