Overzicht Raads- en Commissiestukken en bijlagen

Raads- en Commissiestukken en bijlagen

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (77)

Exporteren naar

PDF Excel

RB2010067 Verantwoording uitgaven budget fractieondersteuning 2009.pdf

RB2010067-Verantwoording-uitgaven-budget-fractieondersteuning-2009.pdf PDF, 89.95 KB

Metadata

Publicatie datum
01-01-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:01
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010078 Stichting De Blauwe Loper: Jaarverslag en jaarrekening 2008, bijgestelde begroting 2009.pdf

RB2010078-Stichting-De-Blauwe-Loper-Jaarverslag-en-jaarrekening-2008--bijgestelde-begroting-2009.pdf PDF, 267.01 KB

Metadata

Publicatie datum
09-06-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:01
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010081 Verzoek tot wijziging van de samenstelling van de raadscommissie Stadsbeheer op verzoek va.pdf

RB2010081-Verzoek-tot-wijziging-van-de-samenstelling-van-de-raadscommissie-Stadsbeheer-op-verzoek-va.pdf PDF, 44.17 KB

Metadata

Publicatie datum
01-01-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:01
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010088 13e serie wijzigingen Model Bouw Verordening.pdf

RB2010088-13e-serie-wijzigingen-Model-Bouw-Verordening.pdf PDF, 1.3 MB

Metadata

Publicatie datum
30-07-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:01
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010088 bijlage kaart bebouwde kom bij 13e serie wijzigingen Model Bouw Verordening.pdf

RB2010088-bijlage-kaart-bebouwde-kom-bij-13e-serie-wijzigingen-Model-Bouw-Verordening.pdf PDF, 694.51 KB

Metadata

Publicatie datum
30-07-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:00
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010090 Brandbeveiligingsverordening 2010.pdf

RB2010090-Brandbeveiligingsverordening-2010.pdf PDF, 515.16 KB

Metadata

Publicatie datum
30-07-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:01
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010091 betaald parkeren relevante besluitvorming bijlage 1.pdf

RB2010091-betaald-parkeren-relevante-besluitvorming-bijlage-1.pdf PDF, 99.23 KB

Metadata

Publicatie datum
10-08-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:00
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010091 Betaald parkeren: vaststellen van nieuw betaalregime voor parkeervoorzieningen in het Stad.pdf

RB2010091-Betaald-parkeren-vaststellen-van-nieuw-betaalregime-voor-parkeervoorzieningen-in-het-Stad.pdf PDF, 380.11 KB

Metadata

Publicatie datum
10-08-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:01
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010092 Vaststellen afstemmingsverordening 2010.pdf

RB2010092-Vaststellen-afstemmingsverordening-2010.pdf PDF, 1.58 MB

Metadata

Publicatie datum
11-08-2010
Laatst gewijzigd
20-01-2016 10:01
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010093 Eerste wijziging op de verordening Rioolheffing 2010..pdf

RB2010093-Eerste-wijziging-op-de-verordening-Rioolheffing-2010.pdf PDF, 548.53 KB

Metadata

Publicatie datum
11-08-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:01
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010094 Herziening Apv bijlage 1 integraal herziene "Algemene plaatselijke verordening HHW".pdf

RB2010094-Herziening-Apv-bijlage-1-integraal-herziene-Algemene-plaatselijke-verordening-HHW.pdf PDF, 302.01 KB

Metadata

Publicatie datum
11-08-2010
Laatst gewijzigd
29-06-2015 08:45
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010094 Herziening Apv bijlage 2 Model Apv van de VNG.pdf

RB2010094-Herziening-Apv-bijlage-2-Model-Apv-van-de-VNG.pdf PDF, 254.88 KB

Metadata

Publicatie datum
11-08-2010
Laatst gewijzigd
29-06-2015 08:45
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010094 Herziening Apv bijlage 4 Vergelijkend overzicht oude Apv HHW en model Apv VNG.pdf

RB2010094-Herziening-Apv-bijlage-4-Vergelijkend-overzicht-oude-Apv-HHW-en-model-Apv-VNG.pdf PDF, 123.78 KB

Metadata

Publicatie datum
11-08-2010
Laatst gewijzigd
29-06-2015 08:45
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010095 Bekrachtiging noodverordening.pdf

RB2010095-Bekrachtiging-noodverordening.pdf PDF, 76.34 KB

Metadata

Publicatie datum
16-08-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:01
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010096 Visiebegroting 2011 van WNK bedrijven + meerjarenraming 2012-2016 WNK.pdf

RB2010096-Visiebegroting-2011-van-WNK-bedrijven---meerjarenraming-2012-2016-WNK.pdf PDF, 217.54 KB

Metadata

Publicatie datum
17-08-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:01
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010097 Bestemming financieel eindresultaat project 'Dagarrangementen & Combinatiefuncties'.pdf

RB2010097-Bestemming-financieel-eindresultaat-project-Dagarrangementen--Combinatiefuncties.pdf PDF, 99.58 KB

Metadata

Publicatie datum
20-08-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:01
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010099 Verordening Inburgering 2010.pdf

RB2010099-Verordening-Inburgering-2010.pdf PDF, 1.27 MB

Metadata

Publicatie datum
01-09-2010
Laatst gewijzigd
23-07-2015 12:15
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010102 Instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio NHN..pdf

RB2010102-Instemmen-met-wijziging-gemeenschappelijke-regeling-Veiligheidsregio-NHN.pdf PDF, 151.13 KB

Metadata

Publicatie datum
07-09-2010
Laatst gewijzigd
25-06-2015 12:15
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010103 Kader Recreatiebeleid "Naar Buiten".pdf

RB2010103-Kader-Recreatiebeleid-Naar-Buiten.pdf PDF, 196.32 KB

Metadata

Publicatie datum
07-09-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:01
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010103 Kader Recreatiebeleid Naar Buiten bijlage brochure (7Mb).pdf

RB2010103-Kader-Recreatiebeleid-Naar-Buiten-bijlage-brochure-7Mb.pdf PDF, 6.86 MB

Metadata

Publicatie datum
01-01-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:00
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010109 Jaarrekening 2009 en conceptbegroting 2011 Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-.pdf

RB2010109-Jaarrekening-2009-en-conceptbegroting-2011-Stichting-Openbaar-Voortgezet-Onderwijs--Noord-.pdf PDF, 164.24 KB

Metadata

Publicatie datum
08-09-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:01
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010110 Wijziging statuten Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord.pdf

RB2010110-Wijziging-statuten-Stichting-Openbaar-Voortgezet-Onderwijs-Noord-Holland-Noord.pdf PDF, 2.44 MB

Metadata

Publicatie datum
08-09-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:01
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010111 Plan van aanpak aanbesteding gemeentelijke accountantsdiensten.pdf

RB2010111-Plan-van-aanpak-aanbesteding-gemeentelijke-accountantsdiensten.pdf PDF, 153.43 KB

Metadata

Publicatie datum
08-09-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:01
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010113 Wabo - aanwijzen categorie verklaring van geen bedenkingen niet vereist.pdf

RB2010113-Wabo---aanwijzen-categorie-verklaring-van-geen-bedenkingen-niet-vereist.pdf PDF, 557.13 KB

Metadata

Publicatie datum
14-09-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 11:31
Zichtbaarheid
Openbaar

RB2010115 Evaluatie brede scholen.pdf

RB2010115-Evaluatie-brede-scholen.pdf PDF, 286.95 KB

Metadata

Publicatie datum
16-09-2010
Laatst gewijzigd
17-02-2015 15:01
Zichtbaarheid
Openbaar