Overzicht Moties en amendementen

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (44)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement 2012-06-28 Burgerbelang D66 Trots; gelden grondexploitaties; ingetrokken.pdf

Amendement-2012-06-28-Burgerbelang-D66-Trots-gelden-grondexploitaties-ingetrokken.pdf PDF, 348.22 KB

Metadata

Publicatie datum
28-06-2012
Laatst gewijzigd
09-11-2016 12:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 2012-06-28 Burgerbelang Trots; onttrekking gelden aan reserves; verworpen.pdf

Amendement-2012-06-28-Burgerbelang-Trots-onttrekking-gelden-aan-reserves-verworpen.pdf PDF, 346.4 KB

Metadata

Publicatie datum
28-06-2012
Laatst gewijzigd
09-11-2016 12:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 2012-06-28 Christenunie; hoogte langdurigheidstoeslag; ingetrokken.pdf

Amendement-2012-06-28-Christenunie-hoogte-langdurigheidstoeslag-ingetrokken.pdf PDF, 331.21 KB

Metadata

Publicatie datum
28-06-2012
Laatst gewijzigd
09-11-2016 12:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 2012-06-28 Christenunie; inkomensnormering bijstand; ingetrokken.pdf

Amendement-2012-06-28-Christenunie-inkomensnormering-bijstand-ingetrokken.pdf PDF, 390.19 KB

Metadata

Publicatie datum
28-06-2012
Laatst gewijzigd
09-11-2016 12:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 2012-06-28 Christenunie; Maatregelen armoedebeleid; ingetrokken.pdf

Amendement-2012-06-28-Christenunie-Maatregelen-armoedebeleid-ingetrokken.pdf PDF, 529.47 KB

Metadata

Publicatie datum
28-06-2012
Laatst gewijzigd
09-11-2016 12:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 2012-06-28 HOP; voorgestelde dekkingmogelijkheden voorjaarsnota; verworpen.pdf

Amendement-2012-06-28-HOP--voorgestelde-dekkingmogelijkheden-voorjaarsnota-verworpen.pdf PDF, 420.99 KB

Metadata

Publicatie datum
28-06-2012
Laatst gewijzigd
09-11-2016 12:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 2012-06-28 PvdA HOP VVD CDA Groenlinks; armoedebeleid; ingetrokken.pdf

Amendement-2012-06-28-PvdA-HOP-VVD-CDA-Groenlinks-armoedebeleid-ingetrokken.pdf PDF, 722.3 KB

Metadata

Publicatie datum
28-06-2012
Laatst gewijzigd
09-11-2016 12:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 2012-09-25 Trots ; Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied; ingetrokken.pdf

Amendement-2012-09-25-Trots--Nota-van-Uitgangspunten-bestemmingsplan-Buitengebied--ingetrokken.pdf PDF, 441.28 KB

Metadata

Publicatie datum
25-09-2012
Laatst gewijzigd
09-11-2016 12:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 2012-09-25 Trots ; windmolens bestemmingsplan Buitengebied; verworpen.pdf

Amendement-2012-09-25-Trots--windmolens-bestemmingsplan-Buitengebied--verworpen.pdf PDF, 634.02 KB

Metadata

Publicatie datum
25-09-2012
Laatst gewijzigd
09-11-2016 12:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 2012-11-01 Burgerbelang; onttrekken gelden aan GRAX; ingetrokken.pdf

Amendement-2012-11-01-Burgerbelang-onttrekken-gelden-aan-GRAX-ingetrokken.pdf PDF, 331.34 KB

Metadata

Publicatie datum
01-11-2012
Laatst gewijzigd
09-11-2016 12:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement 2012-11-01 Groenlinks; oordeel burger over vertegenwoordig door gemeenteraad; verworpen.pdf

Amendement-2012-11-01-Groenlinks-oordeel-burger-over-vertegenwoordig-door-gemeenteraad-verworpen.pdf PDF, 312.25 KB

Metadata

Publicatie datum
01-11-2012
Laatst gewijzigd
09-11-2016 12:35
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement A 2012-10-16 VVD, HOP, PvdA, CDA Vaststelling uitvoeringsprgramma Rivierenwijk 2012-2015.pdf

Amendement-A-2012-10-16-VVD--HOP--PvdA--CDA-Vaststelling-uitvoeringsprgramma-Rivierenwijk-2012-2015.pdf PDF, 644.6 KB

Metadata

Publicatie datum
16-10-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 21:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2012-06-26 HOP/CDA/VVD/Groenlinks/PvdA Onderhoud groenvoorzieningen; aangenomen.pdf

Motie-2012-06-26-HOP-CDA-VVD-Groenlinks-PvdA--Onderhoud-groenvoorzieningen-aangenomen.pdf PDF, 648.37 KB

Metadata

Publicatie datum
28-06-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 21:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2012-06-26 Onderhoud groen ivm bezuiniging: aangenomen (HOP, CDA, VVD, PvdA, GroenLinks).pdf

Motie-2012-06-26-Onderhoud-groen-ivm-bezuiniging-aangenomen-HOP--CDA--VVD--PvdA--GroenLinks.pdf PDF, 764.67 KB

Metadata

Publicatie datum
26-06-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 17:45
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2012-06-28 Burgerbelang ; parkeergarage Middenwaard; verworpen.pdf

Motie-2012-06-28-Burgerbelang--parkeergarage-Middenwaard-verworpen.pdf PDF, 455.4 KB

Metadata

Publicatie datum
28-06-2012
Laatst gewijzigd
09-11-2016 12:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2012-06-28 Burgerbelang Trots CDA Christenunie D66; adoptie rotondes; aangenomen.pdf

Motie-2012-06-28-Burgerbelang-Trots-CDA-Christenunie-D66-adoptie-rotondes-aangenomen.pdf PDF, 419.3 KB

Metadata

Publicatie datum
28-06-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 21:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2012-06-28 Burgerbelang Trots; maaibeleid; verworpen.pdf

Motie-2012-06-28-Burgerbelang-Trots-maaibeleid-verworpen.pdf PDF, 280.58 KB

Metadata

Publicatie datum
28-06-2012
Laatst gewijzigd
09-11-2016 12:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2012-06-28 Burgerbelang Trots; opleiding vrijwiliigers maaivoertuigen; verworpen.pdf

Motie-2012-06-28-Burgerbelang-Trots-opleiding-vrijwiliigers-maaivoertuigen-verworpen.pdf PDF, 285.09 KB

Metadata

Publicatie datum
28-06-2012
Laatst gewijzigd
09-11-2016 12:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2012-06-28 Christenunie; pilot arbeidstoeleiding ingetrokken.pdf

Motie-2012-06-28-Christenunie-pilot-arbeidstoeleiding-ingetrokken.pdf PDF, 328.5 KB

Metadata

Publicatie datum
28-06-2012
Laatst gewijzigd
09-11-2016 12:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2012-06-28 D66 Burgerbelang; aanwenden overschotten voor tegenvallers De Draai; ingetrokken.pdf

Motie-2012-06-28-D66-Burgerbelang-aanwenden-overschotten-voor-tegenvallers-De-Draai-ingetrokken.pdf PDF, 514.86 KB

Metadata

Publicatie datum
28-06-2012
Laatst gewijzigd
09-11-2016 12:34
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2012-06-28 HOP vaststellen Voorjaarsnota 2012; aangenomen.pdf

Motie-2012-06-28-HOP-vaststellen-Voorjaarsnota-2012-aangenomen.pdf PDF, 754.93 KB

Metadata

Publicatie datum
28-06-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 21:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2012-06-28 PvdA aanleg islamitische begraafplaats; aangenomen.pdf

Motie-2012-06-28-PvdA-aanleg-islamitische-begraafplaats-aangenomen.pdf PDF, 309.14 KB

Metadata

Publicatie datum
28-06-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 21:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2012-06-28 PvdA naamgeving Ashok Bhalotra brug; aangenomen.pdf

Motie-2012-06-28-PvdA-naamgeving-Ashok-Bhalotra-brug-aangenomen.pdf PDF, 552.41 KB

Metadata

Publicatie datum
28-06-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 21:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2012-06-28 PvdA Schuldhulpmaatje; aangenomen.pdf

Motie-2012-06-28-PvdA-Schuldhulpmaatje-aangenomen.pdf PDF, 624.99 KB

Metadata

Publicatie datum
28-06-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 21:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2012-06-28 Raad Armoedebeleid; aangenomen.pdf

Motie-2012-06-28-Raad-Armoedebeleid-aangenomen.pdf PDF, 637.93 KB

Metadata

Publicatie datum
28-06-2012
Laatst gewijzigd
17-02-2015 21:00
Zichtbaarheid
Openbaar